Καταγραφή λειτουργικών κενών πρόσληψη αναπληρωτών

Καταγραφή λειτουργικών κενών πρόσληψη αναπληρωτών ζήτησε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 113486/ΓΔ5/19-09-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά το έγγραφο:

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), παρακαλούμε όπως προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ), των λειτουργικών κενών,

  • των σχολικών μονάδων ή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε αριθμό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπ/σης και

Αναπληρωτών Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), και

  • των Μουσικών Σχολείων (για τις Μουσικές Ειδικεύσεις) σε ώρες/εβδομάδα, των περιοχών αρμοδιότητάς σας.

Επισημαίνεται ότι τo ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 20 έως και την Πέμπτη 22/9/2022, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και τη Δευτέρα 26/9/2022.

Το υπ’ αριθμ. 113486/ΓΔ5/19-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1OIqnryLr42K3GXfD0EOHIcwL5B_0FwJO/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε