Κατανομή θέσεων διορισμού στην Εκπαίδευση

Κατανομή θέσεων διορισμού στην Εκπαίδευση ανακοινώθηκαν την 15η Ιουλίου 2022 με την υπ’ αριθμ.88085/Ε1 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα:

Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν.4589/2019 ( Α΄ 13), σχολικού έτους 2021-2022.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε κατά

  • κλάδο και ειδικότητα ή
  • ειδίκευση

τον αριθμό των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό

  • μόνιμων εκπαιδευτικών και
  • μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και
  • Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Συνολικά ο αριθμός θέσεων:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4904
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1928

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

306

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 492
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

556

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

400

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν.4589/2019 (Α΄13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2021-2022, ως ακολούθως:

 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 48
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 280
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 11
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 36
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 100
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 971
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 3.332
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 83
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43
ΣΥΝΟΛΟ 4.904

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 51
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 307
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 321
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 57

Κατανομή θέσεων διορισμού στην Εκπαίδευση

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 67
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 288
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 61
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 33
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 67
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 5
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 42
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 16
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)

 

11

ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 23
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 62
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 41
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 17
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 79
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 40
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 25
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 21
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 26
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 51
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 22
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 16
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 3
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 18
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 18
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 34
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 12
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 25

Κατανομή θέσεων διορισμού στην Εκπαίδευση

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 14
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 9
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1.928

Κατανομή θέσεων διορισμού στην Εκπαίδευση

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 10
ΒΙΟΛΑ 4
ΒΙΟΛΙ 12
ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) 8
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 4
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 8
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 13
ΚΑΝΟΝΑΚΙ 7
ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 10
ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ 29
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ 6
ΚΛΑΡΙΝΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) 13
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ 3
ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) 18
ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 14
ΛΑΟΥΤΟ 12
ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ 1
ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 7
ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 4
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) 15
ΟΜΠΟΕ 1
ΟΥΤΙ 4
ΠΙΑΝΟ 50
ΣΑΝΤΟΥΡΙ 8
ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) 9
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 2
ΤΟΥΜΠΑ 1
ΤΡΟΜΠΕΤΑ 11
ΤΡΟΜΠΟΝΙ 1
ΦΛΑΟΥΤΟ 10
ΣΥΝΟΛΟ 306

Κατανομή θέσεων διορισμού στην Εκπαίδευση

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 155
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 330
ΣΥΝΟΛΟ 492

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 189
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 104
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 48
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 18
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 7
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 8
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 15
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 14
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 18
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 10
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 21
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 6

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 16
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 11
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 3
ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 556

Κατανομή θέσεων διορισμού στην Εκπαίδευση

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 21
ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 5
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 110
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 70
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 10
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 58
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 109
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 17
ΣΥΝΟΛΟ 400

Εάν, μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 79.01, παραμένουν κενές θέσεις, δύνανται να διορίζονται, σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16.

Ολόκληρη η Κοινή Υπουργική Απόφαση στον Υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1RWhmz59rZcFYO9nxHCg64cE6mYkC3BHX/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε