Καταστροφή Γραπτών των Πανελλαδικών ΓΕΛ έτους 2021

Καταστροφή Γραπτών Πανελλαδικών ΓΕΛ 2021 μπορούν να προβούν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετά τις 15-5-2022 οι ΔΔΕ μπορούν να προβούν σε καταστροφή των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕ.Λ. έτους 2021, εκτός εάν υπάρχει εκκρεμότητα, όπως για παράδειγμα προσφυγή στα δικαστήρια.

Η καταστροφή αυτών των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕ.Λ. έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της με αριθμ. πρωτ. Φ.251/25089/Α5/ (ΦΕΚ 643 Β’)/2020 Υπουργικής Απόφασης.

 

Άρθρο 17 Επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιμίων

1. Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών, τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων θα παροδοθούν από την Επιτροπή του Β.Κ. στο Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα φυλαχθούν στο οικείο Βαθμολογικό κέντρο ή σε άλλο ασφαλή χώρο που τον ορίζει, μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και θα καταστραφούν.

2. Το Ι.Ε.Π. μπορεί, για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς λόγους, να ζητήσει από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δείγματα γραπτών δοκιμίων υποψηφίων, τα οποία παραλαμβάνει με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και καταστρέφει με πράξη του στο τέλος Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους. Τα γραπτά αυτά θα είναι φωτοαντίγραφα γραπτών δοκιμίων, στα οποία δεν θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

 

Οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιας στις οποίες αναφέρεται το παρόν έγγραφο είναι εκείνες που το 2020 είχαν βαθμολογικό κέντρο δηλαδή:

Α’ ΑΘΗΝΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΑΣ, Γ’ ΑΘΗΝΑΣ, Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ,ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1MFhyXnUt_0GmjoG1-Krq4GLWWp5cZ2Tc/view?usp=sharing

Το  υπ’ αριθμ. Φ.251/61343/ Α5/25 – 5 – 2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που αναφέρεται στην Καταστροφή Γραπτών των Πανελλαδικών ΓΕΛ έτους 2021

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε