Καταχώρηση ή μη απουσιών μαθητών

Καταχώρηση ή μη απουσιών μαθητών, το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει τις σχολικές μονάδες. Στην ουσία ο σύλλογος διδασκόντων θα λάβει την απόφασή του σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 57181/ΓΔ4/18-05-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

 

Αναφέρει το εν λόγω έγγραφο:

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε
αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. π.χ. συμμετοχή σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2021-22.

 

Σκέψεις μου:
Βεβαίως οι λόγοι ανωτέρας βίας πιθανόν να ερμηνευθούν κατά το δοκούν ασχέτως ότι οι λόγοι αυτοί ορίζεται σαφώς:

Ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός τυχερό και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμη και με την επίδειξη άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Τέτοια περιστατικά έχουν κριθεί ότι είναι ο σεισμός, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ.

Όσον αφορά τις σχολικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του ΥΠΑΙΘ τα πράγματα είναι πολύ απλά και σαφέστατα μπορούν να δικαιολογηθούν.

Το πρόβλημα εδράζεται το τι θα πράξει ο κάθε σύλλογος διδασκόντων και πως θα εκλάβει τον όρο ανωτέρα βία προσπαθώντας να βοηθήσει τους μαθητές που συγκέντρωσαν σημαντικότατο αριθμό απουσιών που αλλιώς δε θα μπορούσαν να διαγραφούν.

Καταχώρηση ή μη απουσιών μαθητών σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Ll9Ah9_aeBzjhTIfSw2-MsqtnfIoP_kk/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε