Καταχώρηση Λειτουργικών Κενών ΕΕΠ ΕΒΠ

Καταχώρηση Λειτουργικών Κενών ΕΕΠ ΕΒΠ ζήτησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 129259/Ε4/20-10-2022 έγγραφό του που απέστειλε έχοντας ως θέμα:

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (3η φάση)

 

Παρακαλείσθε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών σε αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ στις περιοχές αρμοδιότητάς σας για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς σας για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).

Συγκεκριμένα, καλείστε να καταχωρίσετε στο ΟΠΣΥΔ (Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Ιδιότητα → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ) τα εξής:

Κενά για τις ΣΜΕΑΕ (στο τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής ή Braille/Νοηματική, Νοηματική, Braille)

Κενά για τα ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής)

Κενά για τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής)

Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 20 έως και την Παρασκευή 21/10/2022. Στη συνέχεια οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τροποποιούν/οριστικοποιούν τα καταχωρισμένα κενά έως και την Τρίτη 25/10/2022. Αποκλειστικά για την καταχώριση των λειτουργικών κενών στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας των ΠΔΕ, το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για όλο το άνωθεν χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση δεν θα συγκεντρωθούν τα κενά της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε αναμονή και των νέων εγκρίσεων που θα εκδοθούν από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής.

 

Καταχώρηση Λειτουργικών Κενών ΕΕΠ ΕΒΠ ζήτησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 129259/Ε4/20-10-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1KeOGLfttWWLc4TzIAG3eqGCloERs3IcV/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε