Καταχώρηση λειτουργικών κενών εκ των Διευθύνσεων

Καταχώρηση λειτουργικών κενών εκ των Διευθύνσεων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 150301/Ε1/5-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, βάσει των διατάξεων ειδικής προκήρυξης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει] 150301/Ε1/5-12-2022

Το έγγραφο:

Σε συνέχεια των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν στις 21/11/2022 (Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και 29/11/2022 (Γενική Εκπαίδευση) –

και προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) και ισχύει –

παρακαλούμε να προβείτε στη καταχώριση των λειτουργικών αναγκών σας σε εκπ/κούς

 • πλήρους ή/και
 • μειωμένου ωραρίου

για την κάλυψη των κενών των

  • Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας, καθώς και
  • των Δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

τα οποία προέκυψαν από

   • μη αναλήψεις/παραιτήσεις/αναβαθμίσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αλλά
   • και λόγω μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης,

και παραμένουν ακάλυπτα μετά και τις ως άνω φάσεις πρόσληψης, σύμφωνα και με τα συνοδευτικά αρχεία που θα σας αποσταλούν από τις υπηρεσίες μας.

Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

από τη Δευτέρα 5 μέχρι και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022,

προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και
την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Καταχώρηση λειτουργικών κενών εκ των Διευθύνσεων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 150301/Ε1/5-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, βάσει των διατάξεων ειδικής προκήρυξης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει] 150301/Ε1/5-12-2022

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1RJqnw-waEWtXP9DESBnCA85pZPv8aprk/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε