Καταχώριση δυναμικής ΕΠΑΛ

Καταχώριση δυναμικής ΕΠΑΛ ζητά το ΥΠΑΙΘ από τις σχολικές μονάδες των ΕΠΑΛ

Προκειμένου για την ομαλή διεξαγωγή των εγγραφών στα ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ .για το σχολικό έτος 2022-2023, σας εφιστούμε την προσοχή όσον αφορά στην καταχώριση της δυναμικής του σχολείου σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes.

Την Πέμπτη 23/06/2022 από τις 12:30 έως τις 23:59

θα πρέπει να συνδεθείτε μέσω του υπερσυνδέσμου https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school κάνοντας χρήση των κωδικών του Π.Σ.Δ. (Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου) και

να καταχωρίσετε τον συνολικό αριθμό των μαθητών/τριών της Α’ Τάξης, των μαθητών/τριών των Τομέων της Β’ Τάξης και των μαθητών/τριών των Ειδικοτήτων της Γ’ Τάξης

που δύναται να φιλοξενήσει η σχολική σας μονάδα, βάσει της χωρητικότητας των αιθουσών διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων που διαθέτει και σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών/τριών ανά τμήμα, όπως ορίζεται από την 42712/Γ2/20-03-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 833 Β’) και  την παρ. 4 του άρθρου 1 της Κ3/58084/25-05-2021, όπως ισχύει (Β’ 2180).

Κατά την παραπάνω διαδικασία πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα κάλυψης της διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων από το Εργαστηριακό Κέντρο που εξυπηρετεί το αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ..

Καταχώριση δυναμικής ΕΠΑΛ

Παράδειγμα

Εάν στο σχολείο μπορούν να λειτουργήσουν τρία (3) τμήματα στην Α’ τάξη, τότε δηλώνετε τον αριθμό 75, δηλαδή τον συνολικό αριθμό των μαθητών/-τριών (3 τμήματα x 25 μαθητές = 75 μαθητές σύνολο) και όχι τον αριθμό τρία (δηλαδή 3 τμήματα). Με ανάλογο τρόπο δηλώνετε τον αριθμό των μαθητών/-τριών στα τμήματα τομέων και ειδικοτήτων που μπορεί να φιλοξενήσει το σχολείο σας.

Η δήλωση του αριθμού μαθητών/τριών και όχι τμημάτων είναι χρήσιμη γιατί σε πολλές σχολικές μονάδες υπάρχουν αίθουσες που δεν μπορούν να φιλοξενήσουν 25 μαθητές/-τριες αλλά π.χ. 18 ή 20 μαθητές/-τριες και με αυτόν τον τρόπο κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει ακριβώς τον αριθμό των μαθητών/-τριών που μπορεί να φιλοξενήσει βάσει των αιθουσών που διαθέτει.

 

Επισημαίνεται ότι:

α) Κατά τη διάρκεια επόμενων φάσεων εγγραφών δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής μαθητών σε εγκεκριμένα τμήματα τα οποία έχουν συμπληρώσει τον αριθμό των μαθητών που μπορεί να φιλοξενήσει η σχολική σας μονάδα βάσει της χωρητικότητας που έχετε ήδη δηλώσει.

β) Δεν θα κατανεμηθούν μαθητές/-τριες σε τμήματα στα οποία δεν έχει δηλωθεί χωρητικότητα μαθητών/-τριών. Ωστόσο, οι μαθητές/-τριες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στα τμήματα αυτά κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης των ηλεκτρονικών εγγραφών.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε