Κενές θέσεις επί θητεία Πρότυπων Πειραματικών 2022-2023

Κενές θέσεις επί θητεία Πρότυπων Πειραματικών 2022-2023 προκηρύσσει η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Για το λόγο αυτό αναρτά την αριθμ 112/ΔΕΠΠΣ/11-7-2022 προκήρυξη με θέμα:

«Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ:624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ)

και καλεί

τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.:

α) της οικείας βαθμίδας

αα) της Π.Δ.Ε. στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή

αβ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται και

β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας,

βα) στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται ή

ββ) σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους, εφόσον στην Π.Δ.Ε. στην οποία υπάγονται δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της βαθμίδας υποψηφιότητάς τους και

γ) της περιοχής διορισμού τους στην περίπτωση που έχουν διοριστεί κατά το σχολ. έτος 2021-2022,

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη

Δευτέρα 11/07/2022 έως Κυριακή 17/7/2022 έως τις 23:59.

 

Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών και μοριοδότηση των κριτηρίων

Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ΄αριθμ. 79429/Ε2/23-6-2020 (Β΄2548) και διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες έχουν ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,
β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο,
γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου,
δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο και
ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου.
Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων ανέρχεται στις 100.

Δεν μοριοδοτείται προσόν το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Κενές θέσεις επί θητεία Πρότυπων Πειραματικών 2022-2023

Αναλυτικά όλη η προκήρυξη στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/14qcfPb4WtBWUQQV1c9x4PWnD6a2Dv5gI/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε