Κλάδοι Ειδικότητες Αθμιας Βθμιας Εκπαίδευσης

Κλάδοι Ειδικότητες Αθμιας Βθμιας Εκπαίδευσης όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και βρίσκονται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 4521/2018

 

Άρθρο 29

Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  1. Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδων, έχουν ως εξής:

 

α/α ΝΕΟΙ/ΝΕΕΣ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(από τους οποίους προέρχονται οι νέοι)

ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ
1 ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2  

 

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕ16.01 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ16.02 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ/ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

3

ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17.14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ17.13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

4

 

 

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ18.03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.40 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 

5

 

 

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ12.02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΠΕ12.03 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΠΕ17.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.05 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

 

 

 

6

 

 

 

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ12.07 ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΠΕ12.11 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.06 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ – ΝΑΥΠ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ18.31 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΕ18.32 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

7

 

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.07 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ TEI-KATEE

 

8

 

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΕ12.06 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ ΠΕ17.08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

9

 

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ12.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ18.22 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΤΕΧΝ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙ-ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ17.12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

10 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ

ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

 

α/α ΝΕΟΙ/ΝΕΕΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

(από τους οποίους προέρχονται οι νέοι)

ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ
 

11

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

 

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

 

12

 

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ 14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.39 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

13 ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14 ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
15 ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
16 ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
17 ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
18 ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

19 ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
20 ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
21  

 

 

 

 

 

ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ
 

 

22

 

 

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.15 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕ18.17 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛ.

ΠΕ18.30 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

23 ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ18.13 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.14 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ

24 ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕ18.36 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΠΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
 

25

 

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ12.13 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ14.05 ΔΑΣΟΛΟΠΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ18.16 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

26

 

 

 

ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.28 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.29 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

27

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕ18.3 8 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΕ18.44 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

28 ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΕ18.23 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)
29 ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30 ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕ
1  

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕ02

ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ ΤΕ01.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

ΤΕ01.05 ΔΟΜΙΚΟΙ

 

2

 

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.03 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕ01.28 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

3 ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ01.23 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

4 ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

5

ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ01.17 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

6 ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕ01.22 ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.27 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

7

 

ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 

ΤΕ01.32 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΕ01.33 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕ01.34 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕ01.35 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΤΕ01.36 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΔΕ
 

1

 

 

 

 

ΔΕ02

ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 

 

 

2

 

 

 

ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕ01.06 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΛΗΤΕΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

 

 

2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την ενοποίηση της παραγράφου 1, υπάγεται συνολικά σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

Α. ΠΕ Κατηγορία
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
 

 

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ 73 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κλάδοι Ειδικότητες Αθμιας Βθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΠΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 

ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Β. ΤΕ Κατηγορία
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)
 

 

 

ΤΕ02

ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΔΕ Κατηγορία
ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
ΔΕ0 1.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ0 1.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΔΕ0 1.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΔΕ02 ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ:

α) ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ,

β) ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ,

γ) ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ

ΠΕ35 ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΠΑ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΠΑ
ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Κλάδοι Ειδικότητες Αθμιας Βθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον νόμο Νόμος 4521/2018 βρίσκονται και στον αρχείο:

https://drive.google.com/file/d/1EoVtGQOkm-30TBF78Vpy-JZ1Pajex4Bw/view?usp=sharing

 

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε