Κριτήρια και μοριοδότηση Αποσπάσεων

Κριτήρια και μοριοδότηση Αποσπάσεων εκπαιδευτικών όπως ανακοινώθηκαν στην εγκύκλιο των αποσπάσεων με αριθμ. πρωτ.38342/E2/04-04-2022

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1 η συνολική υπηρεσία από 1 έως 10 έτη υπηρεσίας μία (1) μονάδα
από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη 1,5 μονάδες
από 20 έτη και άνω δύο (2) μονάδες
2 η συνυπηρέτηση δέκα (10)
3 η εντοπιότητα τέσσερις (4)
4 οι οικογενειακοί λόγοι

έγγαμοι εκπαιδευτικοί

στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων). τέσσερις (4)

διαζευγμένοι

σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί

σε χηρεία

 

αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει δώδεκα (12)

 

άλλως τέσσερις (4)

άγαμοι εκπαιδευτικοί 

εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει έξι (6)
Μονάδες τέκνων

φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο και
εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

Ένα τέκνο Πέντε μονάδες για το πρώτο
Δύο τέκνα Έξι για το δεύτερο
Τρία τέκνα Οκτώ για το τρίτο
Πέραν το τριών τέκνων Δέκα μονάδες για κάθε τέκνο
*Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
5 Σοβαροί λόγοι υγείας α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους για ποσοστό αναπηρίας 50-66% μονάδες 5
για ποσοστό 67-79% μονάδες 20
για ποσοστό 80% και άνω μονάδες 30
β.  των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους) που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, για ποσοστό αναπηρίας 50-66% μονάδα 1
για ποσοστό 67% και άνω μονάδες 3
γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους μονάδες 5
δ) η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών μονάδες 3
6 Λοιποί λόγοι Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά.
Για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δε χορηγούνται οι εν λόγω μονάδες.
μονάδες 2

Κριτήρια και μοριοδότηση Αποσπάσεων εκπαιδευτικών όπως ανακοινώθηκαν στην εγκύκλιο των αποσπάσεων με αριθμ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε