Κύρωση Πίνακα Συμβούλων Εκπαίδευση Α ΠΣΕΣΕ

Κύρωση Πίνακα Συμβούλων Εκπαίδευση Α ΠΣΕΣΕ δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/157/36107/Ε3/29-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tο ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και το άρθρο 40,
  2. Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
  3. Tο π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
  4. Tο π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
  5. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018   (ΑΔΑ:   61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ)   Υπουργική   Απόφαση   με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
  1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  2. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
  1. Την αριθμ. 97/23-3-2023 πράξη του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Τις αιτήσεις των υποψηφίων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και κλάδο, ως εξής:

 

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557743 ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 72,6300
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561180 ΓΟΥΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 72,0000
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 552979 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 70,7500
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561963 ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 70,6250
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568058 ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 69,7500
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567357 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 69,3750
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560643 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 69,3375
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588542 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 68,6700
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565594 ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 68,2500
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582736 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 68,2500
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564737 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 67,7500
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565515 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 67,6000
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 552063 ΜΙΤΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 67,3800
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560754 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 66,7300
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588958 ΚΡΟΚΟΥ ΖΩΗ 66,6250
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555358 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 66,0800
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588841 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 66,0450
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564842 ΜΠΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 66,0000
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 554036 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ 65,9250
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560870 ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 65,6700
21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561070 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 65,3750
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585669 ΤΖΟΒΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 65,2500
23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565828 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 65,2500
24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 547515 ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65,0800
25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565082 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65,0050
26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591418 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΝΝΑ 64,7000
27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 556795 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 64,5000
28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 553537 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 64,3925
29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559513 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 64,3300
30 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585587 ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ 64,2500
31 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 450754 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 64,0375
32 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584063 ΜΠΑΣΤΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 63,7500
33 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562453 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡ 63,7200
34 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567696 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 63,3750
35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558382 ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 63,3500
36 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 575784 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 63,0800
37 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561241 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 62,9200
38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578733 ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 62,8000
39 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 544412 ΡΟΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 62,7500
40 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573742 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 62,3250
41 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581711 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 62,2750
42 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561176 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 62,1950
43 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 574018 ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 62,1750
44 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555621 ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 62,0750
45 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577939 ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 62,0500
46 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588607 ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 61,9000
47 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592700 ΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 61,7500
48 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561345 ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 61,5750
49 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562876 ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΦΑΝΗ 61,3425
50 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581644 ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61,3300
51 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568024 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 61,2700
52 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 574231 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 61,2300
53 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557711 ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 61,0000
54 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573813 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΓΛΑΙΑ 60,8500
55 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594359 ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 60,8000
56 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573689 ΑΒΔΕΛΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 60,7700

 

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

57 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 610946 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60,7500
58 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577945 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΑ 60,7300
59 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 552190 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 60,7050
60 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558711 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 60,4750
61 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558585 ΒΟΥΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 60,4000
62 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566136 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60,3500
63 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589410 ΠΑΡΚΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60,1625
64 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 548387 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 60,1450
65 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 602061 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60,0000
66 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 590822 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,0000
67 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567006 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 59,6700
68 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588200 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 59,6625
69 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558605 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59,6125
70 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 574042 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59,5000
71 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 597735 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 59,4500
72 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 551883 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 59,4300
73 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560971 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΥΨΩ 58,8500
74 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 553685 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 58,7800
75 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601704 ΧΑΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 58,7250
76 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578916 ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 58,5000
77 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 598797 ΚΥΡΙΑΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 58,4000
78 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588840 ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΝΑ ΑΘΗΝΑ 58,3750
79 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560989 ΧΑΒΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 58,2750
80 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564911 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 58,0000
81 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562147 ΧΑΣΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ 57,3750
82 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 556234 ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57,2800
83 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593819 ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 57,2000
84 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 610061 ΘΩΜΑ ΡΑΛΙΑ 57,1250
85 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566858 ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 56,8750
86 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604517 ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 56,8550
87 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558344 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 56,1000
88 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 550976 ΚΡΕΜΠΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 56,0300
89 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 574063 ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55,9500
90 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587936 ΙΚΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 55,9000
91 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557996 ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 55,4000
92 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586736 ΔΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,3300
93 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 550866 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55,2500
94 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 580797 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 55,1250
95 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560248 ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 55,1250
96 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 552761 ΚΑΜΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 55,0700
97 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555230 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 55,0450
98 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567465 ΚΡΕΜΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ 54,9300
99 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559499 ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54,8000
100 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 611013 ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 54,6250
101 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568129 ΜΠΕΛΑΦΕΜΙΝΕ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ 54,5000
102 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578928 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54,4125
103 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593167 ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54,1700
104 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 575480 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54,1250
105 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581919 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 54,0000
106 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561355 ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 53,9500
107 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565236 ΒΑΡΦΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 53,7700
108 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555906 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 53,7000
109 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586232 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 53,4000
110 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 556774 ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53,4000
111 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555663 ΚΑΛΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53,2000
112 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604390 ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53,0500

 

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

113 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 556171 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52,8800
114 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 561283 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 52,8800
115 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601514 ΕΛΛΗΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 52,8750
116 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 610294 ΦΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 52,4200
117 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 574152 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,1875
118 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562350 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 51,8000
119 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581666 ΒΙΤΣΑΚΗ ΖΩΗ 51,4200
120 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 605617 ΤΣΑΛΙΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 51,2250
121 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579365 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 51,0800
122 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 580823 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,9700
123 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557216 ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,9075
124 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559286 ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 50,6250
125 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579015 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50,5000
126 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555667 ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 50,4300
127 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 580651 ΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,1750
128 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601620 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,1700
129 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 574189 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 50,1500
130 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570986 ΓΡΙΜΠΙΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 50,0000
131 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564989 ΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,0000
132 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 607516 ΜΗΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 49,6750
133 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604384 ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49,4300
134 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565260 ΓΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 49,4000
135 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589279 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 49,3375
136 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585655 ΚΑΛΕΜΗ ΜΑΡΙΑ 49,3000
137 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 602591 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 49,0000
138 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579524 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 49,0000
139 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558913 ΛΕΚΚΑ ΝΙΚΗ 48,9700
140 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601524 ΚΟΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 48,8700
141 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 563947 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 48,8375
142 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578317 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 48,8300
143 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 596011 ΤΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48,7950
144 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 574972 ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 48,6200
145 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566111 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 48,5000
146 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565412 ΠΡΕΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ 48,3300
147 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 600844 ΚΑΛΙΑΝΤΖΗ ΓΚΟΛΦΩ 48,0450
148 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 617688 ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 47,8800
149 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 575377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 47,6700
150 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593162 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 47,5700
151 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 621186 ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47,3750
152 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564132 ΦΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47,0000
153 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 607650 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΘΑ 46,9200
154 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579384 ΜΠΑΖΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 46,9200
155 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 621185 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 46,8750
156 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565625 ΖΕΡΒΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 46,8300
157 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577942 ΚΑΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 46,8075
158 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562143 ΓΙΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46,7500
159 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589297 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΗ 46,6050
160 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 580801 ΚΟΨΟΛΑΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 46,4200
161 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557385 ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 46,2000
162 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595867 ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 46,2000
163 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579191 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 46,1250
164 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594041 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45,7500
165 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 596047 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 45,2700
166 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579475 ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 45,2000
167 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594110 ΚΟΤΖΑΜΗΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45,1700
168 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567540 ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 43,7000

 

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

169 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592918 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 43,6000
170 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579387 ΠΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ 43,2500
171 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565034 ΧΑΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 43,0000
172 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586203 ΜΠΑΛΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 42,9700
173 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570698 ΝΑΣΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 42,9200
174 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565076 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42,7050
175 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 598202 ΔΟΓΡΑΜΜΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 42,6700
176 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581417 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42,6250
177 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565571 ΚΑΛΕΜΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 42,2250
178 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 602124 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 41,7500
179 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 610932 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ 41,4200
180 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567423 ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 41,3300
181 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 607310 ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΑΝΝΑ 40,3300
182 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592693 ΣΙΜΨΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 40,0000
183 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579173 ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΡΙΖΟΣ 39,3050
184 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 601880 ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 39,0500
185 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 607396 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 36,4000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 560221 ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 70,3125
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 560629 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70,0000
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 565177 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 69,0000
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 563766 ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67,8000
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 570711 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 64,4250
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 579252 ΔΕΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 64,3500
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 564519 ΗΜΕΛΛΟΥ ΟΛΓΑ 64,0000
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

558868 ΑΣΤΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 62,2300
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 558071 ΑΤΤΑΛΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 61,6200
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

565190 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,2750
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 558378 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 60,1700
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

564711 ΒΕΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 60,1500
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 588028 ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 59,3800
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

554464 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 54,5150
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 185221 ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 52,7700
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

574162 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 52,4250
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 557758 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,6500
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

153880 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 49,9250
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 206872 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 49,6250
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

604628 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 49,2500
21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 585176 ΣΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49,1700
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 566843 ΚΑΛΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 49,0000
23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 558911 ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΑΡΓΥΡΩ 49,0000
24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 550135 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 48,2300

 

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

575724 ΒΑΛΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ 46,9325
26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 182600 ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45,6700
27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

206920 ΓΚΑΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 44,1250
28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 607149 ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 44,0450
29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

588837 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 42,1250
30 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 199678 ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 39,2950
31 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

589446 ΦΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 32,7875
32 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 217614 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 26,9800
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ29) 606875 ΣΤΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 48,5000
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ29) 606793 ΓΚΙΟΥΖΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 44,9550
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ29) 606769 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42,5000
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

(ΠΕ21)

606822 ΣΟΥΡΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 40,3750
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (ΠΕ21) 612925 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 30,8200
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(ΠΕ30)

603612 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 44,0500
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 606921 ΚΩΛΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ 36,8750
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 546798 ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 71,6300
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 552697 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 67,8800
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 548367 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΖΩΗ 67,8750
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595434 ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 64,8750
5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 554292 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 63,0300
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595593 ΝΑΟΥΜ ΕΛΛΗ 61,4200
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 567765 ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 60,4800
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 556641 ΠΛΕΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 57,8550
9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 597215 ΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 57,8125
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608524 ΜΕΛΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 57,1000
11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 582931 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 56,1200
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 566342 ΣΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ 55,9000
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 560450 ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 55,3800
14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592276 ΒΙΚΗ ΑΓΝΗ 54,3800
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 587287 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 54,3800
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 588066 ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 51,7250
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592096 ΡΑΚΑΛΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ 51,1250
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 611649 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,8750
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 603000 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 50,6500
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 450922 ΒΟΥΒΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 49,9200
21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 582910 ΒΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 49,0800
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592067 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 49,0200
23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 569165 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΟΥΛΑ 48,9750
24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 616133 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 48,9500
25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 591680 ΣΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑ 48,9200
26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595643 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 48,8800
27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 596784 ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 48,5550
28 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592307 ΑΝΤΙΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 46,3750
29 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595386 ΒΑΡΣΑΜΟΥ ΑΝΝΑ 46,2000
30 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608676 ΔΟΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑ 45,9250
31 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 596896 ΓΙΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 45,7500

 

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

32 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608908 ΡΕΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ 45,5000
33 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 615170 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 45,2550
34 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595829 ΑΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 45,0700
35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595398 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 44,5625
36 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 606133 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 44,2550
37 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608541 ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 44,0800
38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608774 ΔΗΜΙΖΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 44,0200
39 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595501 ΠΗΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 43,8800
40 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592099 ΛΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 43,5300
41 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 603162 ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ 43,4550
42 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 611435 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 43,2000
43 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 567910 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 43,1300
44 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 194917 ΤΥΡΟΚΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 42,8750
45 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 560526 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΕΛΠΙΔΑ 40,5000
46 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595716 ΜΕΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 40,3300
47 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595496 ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 40,1700
48 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608866 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 38,5200
49 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608776 ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 32,9550
50 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 615135 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 30,1700
51 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 615412 ΖΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 30,0050
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕ25) 702848 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 34,1700
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ28) 616624 ΣΑΛΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 48,9950
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ28) 606748 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38,4550
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 603496 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 59,4700
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 581435 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 43,4950
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 702836 ΜΑΥΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 35,7000
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 600575 ΜΑΝΙΑΤΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 33,5000
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555323 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 68,6250
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562850 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 68,1700
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578192 ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 67,6875
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564689 ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66,8500
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557443 ΖΕΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 66,7500
6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555197 ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 66,0425
7 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587948 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65,9625
8 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 573900 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 65,7300
9 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 450848 ΦΕΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 64,4550
10 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 563647 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 64,2300
11 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 575436 ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 61,8000
12 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 600928 ΖΑΓΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 61,2250
13 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 550552 ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 60,5375
14 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592761 ΜΠΑΡΤΖΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 59,3750
15 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589070 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 58,9500
16 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565098 ΖΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58,4050
17 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555823 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 58,1000
18 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578409 ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,0200

 

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

19 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 604204 ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57,0500
20 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565887 ΛΟΥΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 55,0300
21 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578531 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 54,3800
22 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594840 ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 54,2050
23 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 575621 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 54,2000
24 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 599012 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 54,1250
25 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564250 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 53,7800
26 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 600341 ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 53,3050
27 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578236 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52,4200
28 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587864 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52,3500
29 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578135 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 51,7000
30 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593421 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 51,2500
31 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588984 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 50,1700
32 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 590929 ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 49,3250
33 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564009 ΚΑΡΚΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 48,5000
34 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582210 ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46,5000
35 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 584738 ΝΙΒΟΥΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 45,3300
36 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582942 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 36,8300
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 554844 ΡΙΣΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,0450
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 585492 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 59,6300
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 601834 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 45,1550
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 211530 ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44,4375
1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 549776 ΚΟΥΖΕΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 62,4750
2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595425 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 60,0000
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 597261 ΤΣΙΡΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 52,5125
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 199662 ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 51,3000
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 589836 ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 51,0875
6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 616226 ΒΕΡΡΑ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 46,4550
7 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 576159 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 44,9500
8 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 592197 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 44,8250
9 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 602961 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 43,0625
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 558785 ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 69,8750
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557235 ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 66,7750
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579740 ΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65,1875
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570383 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 64,4375
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562875 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 64,2800
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557762 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 64,0625

Κύρωση Πίνακα Συμβούλων Εκπαίδευση Α ΠΣΕΣΕ

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 616622 ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 62,6800
8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 550630 ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 62,1500
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 557270 ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60,6700
10 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587742 ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 60,3800
11 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 594928 ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,8950
12 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 559168 ΦΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 58,2000
13 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 554517 ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 56,8000
14 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 605218 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56,3450
15 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 554451 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,9950
16 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588869 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55,7500
17 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 590936 ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55,5750
18 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562130 ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55,2500
19 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 600744 ΠΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 55,2300
20 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 583813 ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΥ ΟΛΓΑ 55,1750
21 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 549802 ΔΑΡΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 54,6000
22 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 564893 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 54,3625
23 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568603 ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 53,8750
24 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 562452 ΚΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 53,7700
25 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 575950 ΔΩΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 53,3200
26 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 593337 ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52,8625
27 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 575157 ΔΩΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 52,6700
28 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585910 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52,6700
29 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 589200 ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 52,3750
30 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 577937 ΖΗΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 51,7750
31 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588484 ΜΗΚΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 51,3050
32 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 611023 ΞΕΣΦΙΓΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 50,3300
33 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565803 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 49,5700
34 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578866 ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 49,0000
35 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 568181 ΜΠΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 48,6500
36 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 595272 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣΗΣ 48,6200
37 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591293 ΨΑΡΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 48,2500
38 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566984 ΑΥΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47,9000
39 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585048 ΜΠΟΥΣΙΑ ΖΩΗ 47,7750
40 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 586094 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46,1000
41 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 596062 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 43,6825
42 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 598186 ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 43,1700
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

560603 ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65,7250
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 599606 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 57,1875
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

556095 ΣΠΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 55,9500
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 619208 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 52,1700
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

603967 ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 51,7800
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 592172 ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 41,7750
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

226551 ΚΟΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 41,2500
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 606806 ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 45,2500
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 554251 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 71,4200
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 554198 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 60,8125
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 587056 ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 59,2200
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608511 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 55,1750
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 591947 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 55,0000
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 619054 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 53,6500
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 596676 ΚΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 51,0800

Κύρωση Πίνακα Συμβούλων Εκπαίδευση Α ΠΣΕΣΕ

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 618987 ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 48,3300
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 611238 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 48,1300
10 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 595591 ΛΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 47,0800
11 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 566747 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 44,4300
1 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 554600 ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΩ 68,3000
2 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570379 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 66,8750
3 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 554147 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡIΣΤΟΣ 66,4375
4 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 570834 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 62,6750
5 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 560723 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 61,5000
6 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567232 ΖΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 61,4700
7 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 547239 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60,6300
8 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 580902 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 60,5000
9 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587845 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57,4200
10 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 578110 ΔΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ 57,2500
11 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585906 ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 57,1450
12 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 590830 ΚΟΛΕΣΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 56,5000
13 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 579585 ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 56,3500
14 ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 566888 ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56,2500
15 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 587894 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 56,0700
16 ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582588 ΣΟΥΛΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 55,3375
17 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 588273 ΡΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 55,2500
18 ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 565566 ΑΡΤΣΙΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 54,8300
19 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 585294 ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΙΚΗ 53,8750
20 ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 551856 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 53,6875
21 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 591307 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 52,9800
22 ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 602301 ΣΟΥΒΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 50,0800
23 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 592748 ΤΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 49,7500
24 ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 555397 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 48,5950
25 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 581730 ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 47,8000
26 ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 582352 ΒΙΣΩΚΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 44,2050
27 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 567396 ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 37,6250
1 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) 611942 ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 38,9500
1 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 702870 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 35,9000
1 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 567986 ΣΟΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 57,2700
2 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 603091 ΜΠΟΥΛΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 48,7000
3 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 606266 ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 44,6250

Κύρωση Πίνακα Συμβούλων Εκπαίδευση Α ΠΣΕΣΕ

Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κλάδος

 

A.M.

 

Υποψήφιος

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

(Σύνολο)

4 ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 559866 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 43,6875
5 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 597123 ΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 42,6250
6 ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 612729 ΤΣΙΑΧΡΗ ΜΑΡΙΑ 39,3000
7 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 603049 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 37,5000
8 ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 608690 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 35,9550

Κύρωση Πίνακα Συμβούλων Εκπαίδευση Α ΠΣΕΣΕ

Η ισχύς του πίνακα λήγει την 31η Ιουλίου 2027

Κύρωση Πίνακα Συμβούλων Εκπαίδευση Α ΠΣΕΣΕ δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/157/36107/Ε3/29-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:Κύρωση Πίνακα Συμβούλων Εκπαίδευση Α ΠΣΕΣΕ

«Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:Κύρωση Πίνακα Συμβούλων Εκπαίδευση Α ΠΣΕΣΕ

https://drive.google.com/file/d/1i7Qkr_tDeh4GqAz09nHXA5_ASdnfLInM/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε