Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Καρδίτσας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Καρδίτσας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 4041/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα:

« Κύρωση Τελικού Πίνακα Επιλογής Διευθυντών/-τριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της  Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας »

 Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περι φερειακών Υπηρεσιών …», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 40 του ν.4823/21 (ΦΕΚ Α΄ 136/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
  3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ:6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
  4. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/τ. Β’/3-12-2022) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
  5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
  6. Το με αρ. πρωτ. 3738/3-4-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας με θέμα: «Υποβολή τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) ΔΔΕ Καρδίτσας για την κύρωσή του» .

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την κύρωση του κάτωθι Τελικού Πίνακα Επιλογής Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της  Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, ως εξής:

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

 

ΣΕΙΡΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1 176001 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 63,7500
2 200646 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 62,4500
 

3

 

186187

 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙ-

ΣΤΗΜΩΝ

 

59,6250

4 180441 ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 59,2500
5 174417 ΚΑΜΠΟΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 58,2500
6 171788 ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 57,0000
7 172504 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 56,9250
8 160741 ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 56,6250
9 172109 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 55,4250
10 187859 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 53,5250
 

11

 

182751

 

ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙ-

ΑΣ

 

52,8000

12 203748 ΝΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 52,5625
 

13

 

198523

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΑ

ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙ-

ΑΣ

 

52,1250

14 172637 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,1250
15 180230 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 51,9500
16 168170 ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 51,8950
17 175283 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 51,6000
18 180252 ΡΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 51,2500
19 177690 ΜΑΓΓΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 51,0500
20 164795 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 50,9375
 

21

 

224923

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ

 

ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

50,6250

22 202161 ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 49,6000
23 165137 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 49,4600
24 190730 ΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49,3700
25 208567 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΪΑ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 49,3250
26 205882 ΣΙΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,1250
27 157586 ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 48,8750
28 200723 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 48,6100
29 190045 ΒΛΟΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 48,5750
30 206297 ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,4000
31 167608 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,8750
32 165588 ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,6200

 

33 168177 ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 47,5000
34 177505 ΤΣΙΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 47,5000
35 161006 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 46,9750
 

36

 

226102

 

ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙ-

ΣΤΗΜΗΣ

 

46,9600

37 215882 ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 46,9250
38 205066 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 46,1500
 

39

 

211326

 

ΚΑΝΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩ-

ΓΗΣ

 

45,7750

40 182325 ΜΙΞΑΦΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 45,5400
 

41

 

196465

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ

ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙ-

ΣΤΗΜΗΣ

 

45,5000

42 227185 ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 45,3750
 

43

 

186194

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΑ

 

ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

44,5950

44 205643 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 42,8750
45 196792 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42,5250
46 191732 ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 42,5000
47 200661 ΜΑΝΤΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 42,4950
48 209883 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 42,1500
49 206105 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 40,8600
50 222928 ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 40,8300
51 208829 ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 40,5950
52 227403 ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 39,3250
53 165845 ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,2925
54 199686 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 38,9400
55 209576 ΛΙΟΥΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,8125
56 208637 ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 35,2600
 

57

 

180801

 

ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙ-

ΑΣ

 

33,8200

58 183894 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 33,5450
59 223326 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 32,6300
60 227089 ΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 30,9800
61 204693 ΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 28,5800
62 214688 ΤΣΕΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 28,1575
63 700851 ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 27,7850

 

Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει έως την 31η Ιουλίου 2026

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Καρδίτσας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 4041/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα:

« Κύρωση Τελικού Πίνακα Επιλογής Διευθυντών/-τριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της  Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας »

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1_xV8IgAAgm2ZkwAgYj5PoQ8XMnHS06SL/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε