Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Λάρισας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 4082/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα:

«Κύρωση Τελικού Πίνακα Επιλογής Διευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων(Ε.Κ.) της  Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας»

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16- 10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών …», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 40 του ν.4823/21 (ΦΕΚ Α΄ 136/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
  3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ:6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) με θέμα: «Ορισμός Α- ναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
  4. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/τ. Β’/3-12-2022) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργα- στηριακών Κέντρων».
  5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέ- ντρων(Ε.Κ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
  6. Το με αρ. πρωτ. ΕΠ 143/6-4-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας με θέμα: «Υποβολή Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Λάρισας.»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

 την κύρωση του κάτωθι Τελικού Πίνακα Επιλογής Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών κέντρων της  Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, ως εξής:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1 151935 ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 61,5000
2 185214 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 59,5000
3 191049 ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΤΊΝΗ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 59,3750
4 191768 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 58,6000
5 209258 ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 58,0000
6 196138 ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 57,6250
7 203406 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 57,0000
8 177888 ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 56,9375
9 197273 ΜΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 56,8750
10 208407 ΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 56,5000
11 188097 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 56,5000
12 191931 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 55,7750
13 206866 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 55,3500
14 201926 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,5000
15 174596 ΜΠΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 54,5000
16 161019 ΠΑΛΑΙΟΜΙΧΑ ΡΟΥΛΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 54,2625
17 205521 ΠΡΑΝΤΣΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 54,2250
18 170327 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 54,2000
19 152218 ΔΕΛΗΖΩΝΑ ΖΩΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,1250
20 200946 ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΚΩΣΤΑ ΖΗΣΟΥΛΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,9250
21 188088 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 53,2850
22 215553 ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 53,2750
23 201866 ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 53,2625
24 185203 ΠΑΛΗΚΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 53,2500
25 226551 ΚΟΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,8750
26 156185 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,7500
27 181890 ΔΟΞΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,6600
28 205056 ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,5900
29 157847 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 52,5500
30 167026 ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,4200
31 156259 ΠΑΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,0000
32 189327 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 51,8750
33 171903 ΛΙΑΠΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 51,7500
34 191647 ΠΟΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 51,5000

 

35 217914 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 51,2500
36 905931 ΛΙΤΑΙΝΑ ΣΥΡΜΩ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 51,2100
37 191205 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 51,0250
 

38

 

182239

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

50,9775

39 187124 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 50,6250
40 180751 ΓΚΑΡΑ ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 50,5500
41 170793 ΚΑΛΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 50,2250
42 179251 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,2000
43 214957 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 50,1375
44 183299 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,0500
45 199606 ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 50,0000
46 195393 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,9500
47 178508 ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 49,9000
48 145924 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,8800
49 206443 ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 49,7525
50 177984 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49,7000
51 195695 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 49,6600
52 167027 ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49,4550
53 220588 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,3750
54 176074 ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 49,2700
55 186865 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 49,2000
56 180759 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 49,1400
57 401431 ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 48,9850
58 197195 ΚΡΕΜΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,8000
59 163904 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,7625
60 180413 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 48,6500
61 189933 ΚΑΨΙΩΧΑ ΟΛΓΑ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 48,5500
62 167616 ΗΛΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 48,5000
63 178093 ΚΟΥΤΣΙΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,4500
64 161604 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 48,0700
65 169140 ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,0525
66 182054 ΝΑΣΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 48,0250
67 204195 ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 47,7900
68 177204 ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 47,7000
69 182447 ΔΙΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,3875
70 181599 ΔΙΒΡΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 47,0250
71 227189 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 47,0000
72 191485 ΔΡΟΓΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 47,0000
73 202691 ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 46,8250
74 167121 ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 46,4650
75 178987 ΝΤΙΝΑ ΤΣΙΜΠΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 46,3250
76 200685 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 46,2250
77 191275 ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,9250
78 227107 ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 45,5750
79 192391 ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 45,3800
80 175334 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 45,2550

 

81 401054 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 45,0250
82 224977 ΚΟΥΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 45,0000
83 185407 ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 45,0000
 

84

 

204538

 

ΜΠΕΪΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΗΣ

 

44,6250

85 186074 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 44,5800
86 189892 ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 44,2550
87 203321 ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 44,1600
88 163993 ΚΑΡΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,8750
89 167099 ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43,8750
90 201344 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,6950
 

91

 

199636

 

ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ88.05 – ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ

 

43,5000

92 195005 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 43,4250
 

93

 

211153

 

ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

43,3650

94 177482 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 43,2050
95 206502 ΤΣΙΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 43,1750
96 190638 ΜΠΙΖΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 43,1250
97 218368 ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 43,0000
98 199676 ΚΑΡΑΒΑΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ88.04 – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 42,7300
 

99

 

204319

 

ΚΑΤΙΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

42,3000

100 168529 ΨΑΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 41,9000
101 185633 ΛΙΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 41,8400
102 210459 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 41,4250
103 160969 ΚΟΥΡΟΜΠΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 41,3000
104 183366 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,2950
105 197814 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 41,2750
 

106

 

199006

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

41,2000

 

107

 

199386

 

ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΗΣ

 

41,2000

108 179776 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,9725
109 195274 ΜΗΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,8750
110 702137 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 40,6350
111 190083 ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 40,5850
112 179520 ΜΠΑΝΤΡΑΛΕΞΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,5000
113 153489 ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,4000
114 702117 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 40,3400
115 174601 ΠΑΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 40,2500
 

116

 

216615

 

ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ89.01 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

 

40,1875

117 152180 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 39,9000
118 196101 ΜΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,5900
119 180631 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 39,3050
120 194423 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 39,3000
121 174261 ΝΤΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 39,0000
122 202654 ΝΤΟΥΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 38,8000

 

123 202592 ΚΑΤΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 38,8000
124 200065 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 38,5000
125 220063 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 38,4500
126 213553 ΣΑΡΑΦΗ – ΤΡΑΚΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 38,0000
127 153439 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,9600
128 167588 ΓΙΩΤΑ ΖΩΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,7500
129 186243 ΜΙΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 37,5000
130 182440 ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,3800
131 214692 ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 37,1500
132 196880 ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 37,1050
 

133

 

199561

 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ89.01 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

 

37,0850

134 169981 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,9800
135 202965 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 36,9500
136 223672 ΜΠΑΛΩΤΗ ΦΟΙΒΗ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 36,6250
137 168667 ΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 36,6250
 

138

 

207985

 

ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΙΝΑ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

36,6200

139 225905 ΣΑΜΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 36,5000
140 202197 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 36,3750
141 179637 ΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,3100
142 225620 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 35,9250
143 198060 ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 35,4500
144 211879 ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,2100
145 201956 ΣΙΛΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35,1375
146 211666 ΑΒΕΛΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 35,1050
147 168031 ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 34,9600
 

148

 

203827

 

ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

34,8000

149 185336 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 34,4200
150 206450 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 34,3700
151 187276 ΡΟΪΔΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 34,0000
 

152

 

703963

 

ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

32,3625

153 158832 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 32,3200
154 187343 ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 31,1500
155 190561 ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΔΑΦΝΗ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 31,0000
156 401182 ΛΙΟΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 30,7500
157 220578 ΣΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 29,2500
158 221380 ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 27,6950

 

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 4082/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα:

«Κύρωση Τελικού Πίνακα Επιλογής Διευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων(Ε.Κ.) της  Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1P-hwzoPPA-njzfiNnafpwYuDxshMmmyb/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε