Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Μαγνησίας

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Μαγνησίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 4059/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα:

«Κύρωση Τελικού Πίνακα Επιλογής Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας »

 

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16- 10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών …», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 40 του ν.4823/21 (ΦΕΚ Α΄ 136/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
  3. Την με αριθ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ:6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
  4. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/τ. Β’/3-12-2022) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».
  5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
  6. Το με αρ. πρωτ. ΤΣΕ 94/6-4-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας με θέμα: «Υποβολή τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για την κύρωσή του (άρθρο 11 ΦΕΚ 6141/22)»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 την κύρωση του κάτωθι Τελικού Πίνακα Επιλογής Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της  Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, ως εξής:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

ΣΕΙΡΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1 169026 ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 70,7500
2 183627 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 64,2500
 

3

 

186877

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

63,8125

4 176496 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 60,1250
5 177342 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΟΡΩ ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 60,0625
6 220471 ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ ANNA ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 59,7500
7 171858 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 58,8250
8 195109 ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 58,5625
9 202754 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 58,0250
10 178929 ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 57,8750
11 163452 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 57,0125
12 168721 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 56,5500
13 170142 ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 56,3750
14 200709 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 55,3750
15 190078 ΚΟΥΜΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ 55,3750
16 156789 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 55,2000
17 152890 ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 54,5250
18 178571 ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 54,4250
19 153190 ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 54,0000
20 181909 ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΑΚΡΙΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 53,0000
21 158283 ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 53,0000
22 152439 ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 52,9000
23 150412 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,7750
24 172234 ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 52,7250
25 183301 ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 52,5000
26 214873 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ 52,3750
27 191709 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 52,2500
28 182999 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 52,0000
29 182115 ΜΗΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 52,0000
30 187253 ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 52,0000
31 216312 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 51,7500
32 183856 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 51,7000
33 196161 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 51,6250
34 197168 ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 51,5000
35 172126 ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 51,3000
36 177506 ΤΣΟΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 50,6750

 

37 215945 ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 50,3250
38 226695 ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 50,0000
39 163788 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΣΑ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 50,0000
40 202355 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 50,0000
41 166740 ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 49,6750
42 166191 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 49,5000
43 142846 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 49,4250
44 185443 ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 49,1875
45 174005 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 49,0000
46 213017 ΑΛΕΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 48,8500
47 182926 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 48,5500
48 178823 ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 48,5000
49 189698 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 48,2750
50 166245 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ 48,1250
51 187335 ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 47,9500
52 182441 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΑΓΩ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,7500
53 183205 ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 47,6250
54 700448 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 47,5000
55 178040 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 47,5000
56 228097 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 47,3750
57 179770 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 46,8750
 

58

 

211245

 

ΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ88.05 – ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ

 

46,6250

59 174620 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 46,6250
 

60

 

203820

 

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

46,5250

61 194849 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 46,5000
62 185189 ΜΠΟΥΓΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 46,3750
 

63

 

154716

 

ΡΗΓΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

46,1000

64 209004 ΓΚΑΛΑΦΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 46,0000
65 177489 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 46,0000
66 206946 ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 45,6875
67 205114 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 45,6250
68 191533 ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 45,5000
69 178495 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 45,0000
70 168611 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,9750
71 169863 ΜΗΛΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,8750
72 225119 ΠΑΣΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 44,6250
73 190866 ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 44,6250
74 212343 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44,5000
75 174578 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 44,5000
76 180454 ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 44,1250
77 201812 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,8750
78 210098 ΜΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 43,8250
 

79

 

186156

 

ΚΟΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

 

43,7500

80 190863 ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43,7500

 

81 171461 ΜΠΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 43,7500
 

82

 

167388

 

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ

 

43,6750

83 179592 ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,5000
84 182526 ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 43,5000
85 229546 ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43,4250
86 150064 ΒΟΙΒΟΝΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 43,2000
87 182338 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 42,7000
88 207873 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 42,5000
89 206972 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 42,3750
90 227933 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 42,0500
91 185952 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 42,0000
92 205622 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41,8750
93 175444 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 41,8750
94 172213 ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 41,8750
95 194717 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 41,8000
96 181624 ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 41,3000
97 227325 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 40,6250
98 206127 ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 40,3750
99 156781 ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 40,3750
100 159236 ΚΑΨΙΜΑΛΛΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 40,0000
101 205185 ΖΑΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39,6750
102 222062 ΖΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,5000
103 197142 ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,3125
104 221106 ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,2500
105 153502 ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,2000
106 185846 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 39,0000
107 204175 ΤΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 38,7250
108 184458 ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 38,7000
109 179487 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 38,5000
110 152759 ΣΑΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 38,5000
111 200308 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 38,0000
112 222943 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 37,6250
113 203199 ΒΕΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 37,3750
114 206895 ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 37,3500
115 187194 ΣΑΝΑΓΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 36,5000
116 189443 ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,4250
117 226945 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 36,3750
118 702413 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ 36,2750
119 189403 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 36,0500
120 214341 ΡΕΠΟΥΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 35,2500
121 223487 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 34,8750
122 203642 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 33,5000
123 227218 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ 30,8250
124 211748 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 29,1875
125 204715 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 29,0000
126 202507 ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 29,0000

 

127 706585 ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 27,2500

Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει έως την 31η Ιουλίου 2026

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Μαγνησίας ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 4059/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα:

«Κύρωση Τελικού Πίνακα Επιλογής Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας »

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1XNszQRK6hNyi7znwrfWLgdseEDvRnkU1/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε