Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Χίου

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Χίου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 1870/05-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου».

 

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του. ν. 4823/2021 (136 Α’) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 30 και των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου
  2. Τη με αριθμ. πρωτ. 4232/01-11-2022 διαπιστωτική πράξη, με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου».
  3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β’) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711 Β) όμοιά της.
  4. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 (ΑΔΑ:6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ) όμοιά της.
  1. Το με αριθμ. πρωτ. 1871/05-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Χίου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, όπως αυτός καταρτίστηκε με την αριθμ. 27/31-03-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Χίου».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Κυρώνουμε τον ακόλουθο, τελικό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, ως εξής:

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΔΕ ΧΙΟΥ
 

Α/Α

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ

1 167125 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 60,6250
2 212814 ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ03 55,4500
3 214792 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ04.01 54,0250

 

4 175808 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 51,8250
5 202709 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ04.01 50,7000
6 217980 ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 50,6750
7 177437 ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 47,6000
8 193622 ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 47,5000
9 200864 ΣΚΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 47,3250
10 189552 ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 47,2500
11 178514 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ04.02 47,0000
12 155788 ΒΡΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 46,8500
13 175179 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 46,1500
14 201749 ΜΠΑΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 45,8750
15 177672 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ83 45,2000
16 188191 ΤΟΜΑΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ86 44,9750
17 177200 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ84 43,0000
18 174271 ΧΑΛΙΟΡΗ-ΝΥΚΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΕ80 42,8750
19 187289 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ. ΒΙΚΤΩΡ ΠΕ82 41,6500
20 174298 ΜΟΥΤΑΦΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ78 40,5000
21 178094 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 40,2000
22 182188 ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 40,1875
23 201777 ΝΕΟΧΩΡΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ02 40,1250
24 193120 ΜΟΥΝΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 40,0000
25 146008 ΚΑΤΣΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 39,4000
26 157299 ΧΟΝΔΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 39,0000
27 148128 ΜΗΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 38,5000
28 167526 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ01 37,8000
29 210088 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 37,7500
30 166207 ΜΟΥΝΔΟΥΛΑ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΠΕ04.02 37,0000
31 195511 ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 35,7000
32 192889 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ- ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 35,6000
33 164375 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 35,2000
34 158730 ΣΤΕΙΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ79.01 35,0500
35 215990 ΜΑΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ90 34,7000
36 606766 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ29 34,1000
37 204646 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ81 33,7000
38 214939 ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ81 32,7250
39 175418 ΚΑΡΑΜΟΥΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02 32,6000
40 701203 ΒΑΡΑΚΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ78 31,9250
41 701483 ΦΛΑΤΣΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ83 31,9000
42 191706 ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ82 30,7500
43 226180 ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΕ79.01 29,9500

 

Ο πίνακας ισχύει από την κύρωση του έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωση του.

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Χίου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 1870/05-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με θέμα:

«Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου».

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1rhjT1xnWDAVDFfEYVwJNaKI6RDu4g9zj/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε