Λάθη παραλείψεις εγγράφου περί συνδιδασκαλίας.

Λάθη παραλείψεις εγγράφου περί συνδιδασκαλίας.

1η Αυγούστου 2022 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το  υπ’ αριθμ. 95904/Δ2/01-08-2022 έγγραφό του υπενθυμίζει στα στελέχη εκπαίδευσης τα εξής:

1ον

Την υπ’ αριθμ.  1614/Υ1/8-1-2020 Υπουργική απόφαση με θέμα:

Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Και υπενθύμιση αυτή έγινε για ένα και μοναδικό λόγο.

Για να δικαιολογήσει την αποστολή, τού υπ’ αριθμ. 95904/Δ2/01-08-2022 έγγραφό του και θέμα:

Συνδιδασκαλία μαθημάτων

Δηλαδή τεκμηριώνει την υπογραφή και την αποστολή του εν λόγω εγγράφου ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2ον

Η υπενθύμιση της συνδιδασκαλίας των κοινών μαθημάτων των Ομάδων προσανατολισμού πραγματοποιήθηκε για ένα και μόνον λόγο:
Για την ορθότερη απεικόνιση των λειτουργικών κενών και κατά συνέπεια τον σωστότερο αριθμό εκπαιδευτικών που θα απαιτηθούν τόσο ανά κλάδο – ειδικότητα όσο και ανά σχολική μονάδα.

 

Λάθη – παραλείψεις του εγγράφου:

Το παρόν έγγραφο εμφανίζει ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΑ λάθος!!!

Ο Γενικός Γραμματέας Παιδείας και Θρησκευμάτων λογικό είναι να μην γνωρίζει τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού των Γενικών Λυκείων πολλώ δε μάλλον τα μαθήματα των τομέων και των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.

Επισημαίνουμε ότι:

Τα κοινά μαθήματα στις Ομάδες Προσανατολισμού:

  • Υγείας και Θετικών σπουδών είναι τα εξής:
    Φυσική και ΧημείαΤο κοινό μάθημα στις Ομάδες Προσανατολισμού:
  • Θετικών σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής είναι:
    Μαθηματικά

Δεν υπάρχουν δηλαδή Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας και

της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Συνεπώς αυτό που έπρεπε να αναφέρει είναι:

Εφόσον αθροιστικά δεν ικανοποιούνται οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, στη Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται συνδιδασκαλία

στα μαθήματα (όχι μαθηματικά που αναγράφεται στο έγγραφο) της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Πρέπει να υπάρξει βεβαίως ανακοινοποίηση στο ορθό του εν λόγω εγγράφου.

Παράλειψη αποτελεί στο εν λόγω έγγραφο η μη αναφορά της συνδιδασκαλίας των κοινών μαθημάτων των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.

Και στα ΕΠΑΛ όπως και στα ΓΕΛ ο συνυπολογισμός των μαθημάτων συνδιδασκαλίας οδηγεί σε ορθότερη αποτύπωση των λειτουργικών κενών ανά κλάδο και ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα.

Από όλα αυτά γίνεται πλήρως κατανοητό ότι 1η Αυγούστου όταν οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην κανονική θερινή άδειά τους, τα σχολεία κλειστά, οι εγγραφές και οι μετεγγραφές ακόμη να μην έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχει συνέλθει ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ούτως ώστε κάθε εκπαιδευτικός σύμφωνα με τα ισχύοντα να συμπληρώσει ή να μη συμπληρώσει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν ορθά τα λειτουργικά κενά και οι λειτουργικές υπεραριθμίες.

Όταν αποστέλλεται ένα έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις, όπου βεβαίως για να πραγματοποιηθεί αυτό απαιτείται προγραμματισμός και γνώση.

 

Λάθη παραλείψεις εγγράφου περί συνδιδασκαλίας.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε