Λήξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου 2022-2023

Λήξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου 2022-2023 ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 41516/Δ2/07-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:

Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-23

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την:

αρ. πρωτ. 39704/ΓΔ4/04-04-2023 Υ.Α. με θέμα:

«Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2022-2023» (Β’ 2194)

και την

παρ. 4 της με αρ. πρωτ. 109161/Δ2/08-09-2022 Υ.Α. (Β’ 4818) με θέμα:

«Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023»,

ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Γυμνασίων ορίζεται η 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη.

 

Λήξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου 2022-2023 ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 41516/Δ2/07-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:

Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-23

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1quINz_fGKkpsLpcPtzj_4brI6T3pk67u/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε