Λήξη θητείας υπευθύνων ΕΚΦΕ

Λήξη θητείας υπευθύνων ΕΚΦΕ την 31η Ιουλίου 2022.

Οι υπεύθυνοι ΕΚΦΕ επελέγησαν το έτος 2019 σύμφωνα με:

  1. τον νόμο 4547/2018 με θέμα:
    Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο νόμος αυτός αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)
  2. την υπ’ αριθμ. 222076/ΓΔ4 (31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5934) υπουργική απόφαση με θέμα:
    Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
    (Η απόφαση αυτή ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 242 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) απέστειλε το υπ’ αριθμ. 9/28 -06-2022 έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:

Λήξη θητείας υπευθ. Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών

Δυστυχώς καμία απολύτως κίνηση δεν έχει γίνει από μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ούτως ώστε να μεριμνήσει για την επίλυση του θέματος αυτού.

Εάν οι του υπουργείου δεν γνώριζαν το θέμα, τους διέλαθε της προσοχής τους ώς μη όφειλαν, εάν το ξέχασαν, μετά το έγγραφο της ΠΑΝΕΚΦΕ έπρεπε να προβούν στην λύση του θέματος που θα ανακύψει.

Θεωρητικά έπρεπε να βρίσκεται στα γραφεία των αποδεκτών.

Ήδη οι ασκούντες την πολιτική διοίκηση του ΥΠΑΙΘ αλλά και οι προϊστάμενοι των τμημάτων αυτού έχουν μεριμνήσει για την κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων που προέκυψαν είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω συνταξιοδότησης των συναδέλφων.

2021:

 5η Αυγούστου 2021, αποστέλλεται το υπ’ αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3/ 5-8-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (υπογραφή Δόκου)

2022:

22α Ιουνίου 2022 αποστέλλεται από το ΥΠΑΙΘ η υπ’ αριθμ. Φ.361.22 / 7 / 77068 / Ε3/22-06-2022 εγκύκλιος (υπογραφή Δόκου) που προσδιορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης των διευθυντών των σχολικών μονάδων λόγω δημιουργίας κενής ή κενούμενης θέσης.

Την 5η Ιουλίου 2022 κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο νομοσχέδιο με θέμα:

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Η παράγραφος 3 του άρθρου 373 με θέμα:
Παράταση άσκησης καθηκόντων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων και ρύθμιση συναφών θεμάτων

 

Δηλαδή:

Το ΥΠΑΙΘ αντιμετωπίζει:

μόνον την κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων,

 

Το ΥΠΑΙΘ αγνοεί:

Τη δημιουργία κενούμενων θέσεων υπευθύνου ΕΚΦΕ  λόγω λήξης θητείας ή λόγω παραίτησης ή λόγω συνταξιοδότησης των υπευθύνων σε αυτό,

Το ΥΠΑΙΘ αδιαφορεί:

για την ομαλή λειτουργία του ΕΚΦΕ, που η λειτουργία αυτού συνδέεται άρρηκτα με την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

ενώ το ΥΠΑΙΘ ενδιαφέρεται για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και για  τον λόγο  αυτό ζητά την παρουσία των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες εντός των θερινών διακοπών για την παραλαβή των σχολικών βιβλίων.

ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ.

Αρκείται το ΥΠΑΙΘ να καταδεικνύει συνεχώς υπευθύνους τους εκπαιδευτικούς για όλα τα άσχημα της εκπαίδευσης ενώ το ίδιο να αυτοανακηρύσσεται ως το μόνο που εργάζεται για το καλό όλων μας!!!

Αυτό που επείγει και πρέπει πάραυτα να τακτοποιηθεί με νομοθετική ρύθμιση στο κατατεθέν νομοσχέδιο είναι να:

  1. δοθεί παράταση της θητείας των υπαρχόντων υπευθύνων των ΕΚΦΕ
  2. ανακοινωθεί το πλαίσιο αναπλήρωσης στις κενές ή κενούμενες θέσεις υπευθύνων ΕΚΦΕ

αφού

η μεν υπ’ αριθμ. 222076/ΓΔ4 (31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5934) υπουργική απόφαση έχει καταργηθεί

ο δε νόμος  Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) δεν μπορεί να εφαρμοστεί

αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης δηλαδή Συμβούλων Εκπαίδευσης και διευθυντών σχολικών μονάδων.

 

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε