Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/10z0Z_BxT87gWxnq0N9piwbrZOBBK2yIr/view?usp=sharing

Το  υπ’ αριθμ. 43405/Δ2/14-04-2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας με θέμα:

Λήξη μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το σχολικό έτος 2021-22

Ημερομηνία λήξης των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) ορίζεται η 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε