Λειτουργικά Κενά Διαδικασία κάλυψης

Λειτουργικά Κενά Διαδικασία κάλυψης

 

Η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά την έναρξη του Σχολικού έτους συνδέεται άρρηκτα:

 • με την κάλυψη των λειτουργικών κενών ανά σχολική μονάδα –  κλάδο και ειδικότητα καθώς επίσης και
 • την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκάστου εκπαιδευτικού.

 

Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω πρέπει να:

 

 • Έχουν οριστικοποιηθεί οι εγγραφές και οι μετεγγραφές
 • Γνωρίζουμε το οργανικά ανήκων εκπαιδευτικό προσωπικό με το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο σε κάθε σχολική μονάδα (δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικοί που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν υπηρετούν στη σχολική μονάδα που έχουν οργανική)
 • Έχουν εγκριθεί τα ολιγομελή τμήματα τόσο στα Γενικά Λύκεια όσο και στα ΕΠΑΛ
 • Γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό μαθητών άρα και τον ακριβή αριθμό τμημάτων:
  • Γενικής Παιδείας (Γυμνασίων – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ)
  • Ομάδων Προσανατολισμού
  • Τομέων
  • Ειδικοτήτων
  • Δεύτερης ξένης Γλώσσας σε Γυμνάσια και ΓΕΛ

 

Στην έναρξη του σχολικού έτους δηλαδή 1η Σεπτεμβρίου δυστυχώς δεν υπάρχει σαφή εικόνα τόσο για τις εγγραφές – μετεγγραφές όσο και για τα τμήματα. Βρισκόμαστε πάντοτε σε αναμονή της εγκρίσεως και εκ νέου εγκρίσεως των ολιγομελών τμημάτων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και πρέπει να είναι γνωστά τα στοιχεία αυτά διότι η όποια μεταβολή στον αριθμό μαθητών συμπαρασύρει και την αποτύπωση των λειτουργικών κενών ανά ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα.

Σαφή και ορθή αποτύπωση των λειτουργικών κενών και των λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών έχουμε την 15η Σεπτεμβρίου 2022 και όχι εντός του Αυγούστου όπως υποχρέωνε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διά το φαίνεστε μέσω του Γενικού Γραμματέα του ο οποίος σαφώς και δε γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αφού προέρχεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το αποτέλεσμα αυτής της αφόρητης πίεσης εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ για ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών εντός του Αυγούστου είναι η καταπάτηση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που είναι νομοθετημένα με πρόσχημα την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ομαλότερη έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ειλικρινά δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε την μαρτυρία εκπαιδευτικού που ενώ ανήκει οργανικά σε σχολική μονάδα και είναι η μοναδική της ειδικότητας αυτής να μην της επιτρέπει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας να επιλέξει τα τμήματα που θα διδάξει αλλά να παρεμβαίνει και να υποδεικνύει τα τμήματα που θα διδάξει τόσο αυτή όσο και η διατεθειμένη για συμπλήρωση ωραρίου στη σχολική μονάδα.  Όπου είναι πασιφανές ότι η μοναδική οργανικά ανήκουσα σε σχολική μονάδα επιλέγει τα τμήματα που επιθυμεί να διδάξει.

Η πλήρης αυθαιρεσία χωρίς έλεγχο εκ μέρους κάποιων διευθυντών σχολικών μονάδων.

Η δε διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα λειτουργικά κενά είναι μία ουσιαστική και σημαντική διαδικασία που βεβαίως δεν μπορεί να υλοποιηθεί δίχως τα παραπάνω δεδομένα.

Η πρόχειρη αντιμετώπιση των υπηρεσιακών μεταβολών κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου μόνον αναστάτωση δημιουργεί και στιγματίζει ως αδιαφανή την λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε κατά το δυνατόν καλύτερα την διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών εντός του Σεπτεμβρίου.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του Νόμου 4521/2018 αναφέρει τα εξής:

«3. Με τις αποφάσεις που καθορίζουν την αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων με τους κλάδους ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε πρώτη (Α’ ), δεύτερη (β’) και τρίτη (γ’) ανάθεση, μπορεί να ορίζεται κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1, εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού.

Για την εφαρμογή της παρούσας ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα: α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος, και β) συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός εάν επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική σχολική μονάδα.»

Λειτουργικά Κενά Διαδικασία κάλυψης

Η δε υπ’ αριθμ. 85980/Δ2 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  2737 Τεύχος Δεύτερο την 4η Ιουλίου 2020 με θέμα:

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Αναφέρει τα εξής:

«ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α’) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β’) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α’ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α’ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β’ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β’ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας: Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1.μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2.μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3.μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α’ και β’ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1.μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2.μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3.μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α’ και β’ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

1.μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2.μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3.μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α’ και β’ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

1.μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2.μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3.μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α’ και β’ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1.μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2.μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3.μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α’ και β’ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ’) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.»

Επί των ανωτέρω να επισημάνουμε τα εξής:

Η υπουργική απόφαση αναφέρεται στις αναθέσεις των μαθημάτων και όχι στις  τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

Είναι δύο διαφορετικά ρήματα το αναθέτω και το τοποθετώ.

Και δυστυχώς κάποιοι βασίζονται στην υπουργική απόφαση των αναθέσεων και προβαίνουν σε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Εφόσον εφαρμοστούν τα ανωτέρω στις αναθέσεις των μαθημάτων δημιουργείται ο πίνακας των λειτουργικών κενών και των λειτουργικά υπεραρίθμων ανά σχολική μονάδα και ανά ειδικότητα.

Η έκφραση «λειτουργικά υπεράριθμος» και η ρύθμιση της λειτουργικής υπεραριθμίας αναγράφεται μόνον στο ΠΔ 100/97 άρθρο 12 παράγραφος 2 που προστίθεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96.

«9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3, και της παραγράφου 7 εδάφ. Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπ/κοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίαςσύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του ΠΔ 50/97 αναφέρει:

«7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους

 

Το ΠΔ 100/97 αναφέρει στο άρθρο 12:

 1. Οι παρ. 5 περ (β), 6 περ (β) του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«5. β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

 1. β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.»

Λειτουργικά Κενά Διαδικασία κάλυψης

Η παράγραφος 6 γ του ΠΔ 50/96 δεν έχει αντικατασταθεί και αναγράφει:

«γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.»

 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η υποχρεωτικότητα στη διάθεση για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού σε σχολικές μονάδες που ανήκουν στην ομάδα σχολείων όπου υπάγεται η σχολική μονάδα της οργανικής του θέσης δεν υφίσταται.

 

Να υπενθυμίσουμε το εδάφιο 5 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Νόμου 4203/2013:

«5. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μια (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.»

 

Για να εφαρμοστεί το ως άνω εδάφιο θα πρέπει να οριστούν οι όμορες σχολικές μονάδες από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν οριστεί όμορες σχολικές μονάδες η δε τοποθέτηση των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του ωραρίου δε γίνεται σε γειτονικές σχολικές μονάδες.

 

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διδασκαλία σε πέντε (5) σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου είναι εξαντλητικότατη και άνευ παιδαγωγικού στόχου και προσανατολισμού που αποσκοπεί μόνον και αποκλειστικά στην άθροιση διδακτικών ωρών δηλαδή λογιστικούς υπολογισμούς.

Λειτουργικά Κενά Διαδικασία κάλυψης

Η παράγραφος 14 του άρθρου 14 του Νόμου 1566/85 αναφέρει τα εξής:

 

«14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας, ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα.»

Πώς ερμηνεύεται η πρόταση;

«τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.»

Εν έτει 2022 οι δήμοι έχουν σχέση με τους δήμους και τις κοινότητες που αναφέρει ο νόμος του 1985; Προφανώς καμία. Οι σημερινοί δήμοι εκτείνονται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και περιλαμβάνουν και πολύ περισσότερες σχολικές μονάδες.

Αναφέρει πουθενά την υποχρεωτικότητα της τοποθέτησης των λειτουργικά υπεραρίθμων συναδέλφων σε σχολικές μονάδες του ίδιου δήμου;

Αυτό που αναφέρει επιτακτικά είναι η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους.

Ο νόμος 1566/85 είναι προγενέστερος κατά δέκα έτη του ΠΔ 50/96. Το ΠΔ 50/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρει τα περί ομάδας σχολείων, και ορίζει τι είναι υπεραριθμία οργανική και τι λειτουργική.

 

Τα ΠΔ 50/96 και 100/97 προσδιορίζουν σαφώς πως πρέπει να γίνεται η τοποθέτηση στα λειτουργικά κενά, αφού εκεί είναι η πρώτη αναφορά σε αυτά.

Η σειρά τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά είναι η εξής:

 1. Κατά προτεραιότητα των λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων εντός της ίδιας ομάδας σχολείων
 2. Συνδιεκδίκηση των λειτουργικά υπεραρίθμων και εν διάθεσει εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα σχολείων.
 3. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και έχουν οργανική στο ΠΥΣΔΕ
 4. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση εντός του ΠΥΣΔΕ όπου ανήκουν οργανικά
 5. Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών διότι έχουν διοριστεί στο ίδιο ΠΥΣΔΕ
 6. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που έχουν έλθει με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ διότι έρχονται για να καλύψουν λειτουργικά κενά που αφήνουν οι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΔΕ που αποσπάστηκαν.
 7. Και τελευταίοι στη διεκδίκηση των θέσεων είναι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 173385/δ2/14-11-2013/ΥΠΑΙΘ:

«Σχετικά με τις τοποθετήσεις των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η προτεραιότητα στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ αφορά αποκλειστικά τις εν λόγω αποσπάσεις και οι εκπαιδευτικοί συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με τους οργανικά ανήκοντες και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, καθώς κατ’ έννοια και σκοπό οι οργανικά ανήκοντες προηγούνται των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Η τοποθέτηση των κατά προτεραιότητα αποσπασμένων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα εντός του ΠΥΣΔΕ.»

 

Λειτουργικά Κενά Διαδικασία κάλυψης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε