Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

 

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Βθμια 1 ΠΕ01.ΕΑΕ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Μειωμένο ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) 18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ – 9 ώρες

Βθμια 2 ΠΕ02.ΕΑΕ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Μειωμένο Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑ – ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 15 ώρες
Βθμια 3 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – 11 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΜΟΥ – ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΜΟΥ – 12

ώρες

Βθμια 4 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – 17 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ – 6 ώρες

Βθμια 5 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πλήρες Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 5 ώρες

,

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ – 13 ώρες ,

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – 5

ώρες

Βθμια 6 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μειωμένο ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ – 4 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – 3 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – 4 ώρες

Βθμια 7 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πλήρες ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – 4 ώρες ,

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – 11 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ – 4 ώρες

Βθμια 8 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 5 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 5 ώρες , ΕΠΑ.Λ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ – 3 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – 5 ώρες

Βθμια 9 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – 9 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 6 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ – 8 ώρες

Βθμια 10 ΠΕ03.ΕΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
Βθμια 11 ΠΕ03.ΕΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βθμια 12 ΠΕ03.ΕΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ
Βθμια 13 ΠΕ03.ΕΑΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ – 8 ώρες ,

ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΟΥ – 15 ώρες

Βθμια 14 ΠΕ04.01.Ε ΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πλήρες Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΡΧΕΛΑΟΣ” – 8 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

– 9 ώρες ,

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – 6

ώρες

Βθμια 15 ΠΕ04.01.Ε ΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μειωμένο ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ – 3 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – 2 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – 6 ώρες

Βθμια 16 ΠΕ04.01.Ε ΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πλήρες ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – 4 ώρες ,

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – 2 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – 6 ώρες , ΕΠΑ.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ – 6 ώρες

Βθμια 17 ΠΕ04.01.Ε

ΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μειωμένο ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – 9 ώρες
Βθμια 18 ΠΕ04.01.Ε

ΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – 10 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 13 ώρες

Αθμια 19 ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλήρες ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αθμια 20 ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ
Αθμια 21 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 108ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 13 ώρες ,

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 12 ώρες

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

 

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθμια 22 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 69ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 23 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Αθμια 24 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αθμια 25 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – 10 ώρες ,

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΣ – 15 ώρες

Αθμια 26 ΠΕ60 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Αθμια 27 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Αθμια 28 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(Π.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Αθμια 29 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

BRAILLE

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Αθμια 30 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 100ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 31 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 104ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 32 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 33 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 106ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 34 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ”
Αθμια 35 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 36 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 111ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 37 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 120ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 38 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 127ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 39 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Αθμια 40 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 132ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 41 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 137ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 42 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 43 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 141ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 44 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 142ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 45 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 152ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 46 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 47 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αθμια 48 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Αθμια 49 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Αθμια 50 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 51 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 52 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Αθμια 53 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 54 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 55 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 56 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 52ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

 

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθμια 57 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 58 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 59 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 67ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 60 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
Αθμια 61 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Αθμια 62 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 63 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 70ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 64 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 71ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 65 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 76ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΣ”

Αθμια 66 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 79ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 67 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 68 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 89ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 69 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
Αθμια 70 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
Αθμια 71 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 90ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθμια 72 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 93ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”
Αθμια 73 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
Αθμια 74 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθμια 75 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αθμια 76 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αθμια 77 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αθμια 78 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθμια 79 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αθμια 80 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αθμια 81 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αθμια 82 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Αθμια 83 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθμια 84 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αθμια 85 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Αθμια 86 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
Αθμια 87 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Αθμια 88 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αθμια 89 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Αθμια 90 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθμια 91 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

 

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθμια 92 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Αθμια 93 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
Αθμια 94 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
Αθμια 95 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αθμια 96 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Αθμια 97 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθμια 98 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Αθμια 99 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αθμια 100 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Αθμια 101 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Αθμια 102 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αθμια 103 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
Αθμια 104 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αθμια 105 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Αθμια 106 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΕΛΜΕΙΟ
Αθμια 107 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αθμια 108 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αθμια 109 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αθμια 110 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αθμια 111 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
Αθμια 112 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αθμια 113 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αθμια 114 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αθμια 115 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αθμια 116 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Αθμια 117 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αθμια 118 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
Αθμια 119 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Αθμια 120 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Αθμια 121 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αθμια 122 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Αθμια 123 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ

ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ

Αθμια 124 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
Αθμια 125 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 126 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθμια 127 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
Αθμια 128 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 129 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ
Αθμια 130 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 131 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Αθμια 132 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 133 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 134 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Αθμια 135 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
Αθμια 136 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 137 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Αθμια 138 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αθμια 139 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ “ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ”
Αθμια 140 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Αθμια 141 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 142 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Αθμια 143 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 144 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 145 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 146 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
Αθμια 147 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Αθμια 148 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 149 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Αθμια 150 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 151 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 152 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”
Αθμια 153 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
Αθμια 154 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 155 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αθμια 156 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Αθμια 157 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 158 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αθμια 159 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 160 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αθμια 161 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθμια 162 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Αθμια 163 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 164 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 165 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Αθμια 166 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
Αθμια 167 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αθμια 168 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αθμια 169 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αθμια 170 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
Αθμια 171 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αθμια 172 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 173 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Αθμια 174 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Αθμια 175 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αθμια 176 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αθμια 177 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 17ο “ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ” ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αθμια 178 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αθμια 179 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
Αθμια 180 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Αθμια 181 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Αθμια 182 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΟ

ΔΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αθμια 183 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αθμια 184 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αθμια 185 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αθμια 186 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Αθμια 187 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 188 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αθμια 189 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
Αθμια 190 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Αθμια 191 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Αθμια 192 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
Αθμια 193 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αθμια 194 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αθμια 195 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Αθμια 196 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθμια 197 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αθμια 198 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ
Αθμια 199 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αθμια 200 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Αθμια 201 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αθμια 202 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αθμια 203 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Αθμια 204 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Αθμια 205 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αθμια 206 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αθμια 207 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Αθμια 208 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Αθμια 209 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αθμια 210 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αθμια 211 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αθμια 212 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Αθμια 213 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αθμια 214 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Αθμια 215 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Αθμια 216 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Αθμια 217 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Αθμια 218 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Αθμια 219 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Αθμια 220 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Αθμια 221 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Αθμια 222 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 12 ώρες ,

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΟΙ ΤΡΕΙΣ

ΙΕΡΑΡΧΕΣ – 12 ώρες

Αθμια 223 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 12 ώρες ,

28ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 12 ώρες

Αθμια 224 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

18ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών – 12 ώρες ,

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 12 ώρες

Αθμια 225 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ
Αθμια 226 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Αθμια 227 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 12 ώρες ,

7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 12 ώρες

Αθμια 228 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Αθμια 229 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ
Αθμια 230 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αθμια 231 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθμια 232 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αθμια 233 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Αθμια 234 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αθμια 235 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αθμια 236 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Αθμια 237 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αθμια 238 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΗΣ
Αθμια 239 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αθμια 240 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αθμια 241 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Αθμια 242 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 243 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 244 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Αθμια 245 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 246 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Αθμια 247 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αθμια 248 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Αθμια 249 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Αθμια 250 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΑΛΗΡΕΑΣ

Αθμια 251 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αθμια 252 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Αθμια 253 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αθμια 254 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αθμια 255 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αθμια 256 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Αθμια 257 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 258 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Αθμια 259 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 260 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 261 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 262 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Αθμια 263 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Αθμια 264 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ”
Αθμια 265 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Αθμια 266 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθμια 267 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 268 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 33ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 269 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αθμια 270 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Αθμια 271 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 272 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αθμια 273 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 274 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 275 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Αθμια 276 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Αθμια 277 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αθμια 278 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 279 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 280 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Αθμια 281 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 282 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Αθμια 283 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αθμια 284 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αθμια 285 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αθμια 286 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Αθμια 287 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αθμια 288 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αθμια 289 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ
Αθμια 290 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – 12 ώρες ,

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – 12 ώρες

Αθμια 291 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – 12 ώρες ,

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – 12 ώρες

Αθμια 292 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλήρες Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
Αθμια 293 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Αθμια 294 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
Αθμια 295 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ
Αθμια 296 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες ,

32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες

Αθμια 297 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου – 12 ώρες ,

5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες

Αθμια 298 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες ,

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – 12 ώρες

Αθμια 299 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες ,

19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες

Αθμια 300 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ
Αθμια 301 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ – 12 ώρες ,

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ – 12 ώρες

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθμια 302 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – 12

ώρες ,

21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες

Αθμια 303 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες ,

40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες

Αθμια 304 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ – 12 ώρες ,

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΤΩΝ – 12 ώρες

Αθμια 305 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Αθμια 306 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ – ΚΕΡΝΟΣ – 12 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – 12 ώρες

Αθμια 307 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ – 12 ώρες ,

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες

Αθμια 308 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αθμια 309 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες ,

57ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες

Αθμια 310 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – 12 ώρες ,

49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – 12 ώρες

Αθμια 311 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 41ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αθμια 312 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αθμια 313 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Αθμια 314 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Αθμια 315 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΑΛΩΣ
Αθμια 316 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ – 12

ώρες ,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ – 12 ώρες

Αθμια 317 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 52ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

– 12 ώρες

Αθμια 318 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αθμια 319 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΑΒΩΝ – 12 ώρες ,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ – 12 ώρες

Αθμια 320 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ – 12 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΑ – 12 ώρες

Αθμια 321 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – 12 ώρες ,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΩΝ – 12 ώρες

Αθμια 322 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ – 12 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ – 12 ώρες

Αθμια 323 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ
Αθμια 324 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ – 12 ώρες ,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΥ – 12 ώρες

Αθμια 325 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ
Αθμια 326 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Αθμια 327 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Αθμια 328 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Αθμια 329 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αθμια 330 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Αθμια 331 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Αθμια 332 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
Αθμια 333 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αθμια 334 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

ΒΑΘ

ΜΙΔΑ

AA ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αθμια 335 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αθμια 336 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αθμια 337 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Αθμια 338 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Αθμια 339 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – 10 ώρες ,

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – 14 ώρες

Αθμια 340 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Αθμια 341 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
Αθμια 342 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
Αθμια 343 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
Αθμια 344 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΪΚΩΝ
Αθμια 345 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ
Αθμια 346 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αθμια 347 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
Αθμια 348 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
Αθμια 349 ΠΕ70 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Αθμια 350 ΠΕ70 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αθμια 351 ΠΕ70 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

18ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών
Αθμια 352 ΠΕ70 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αθμια 353 ΠΕ70 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
Βθμια 354 ΠΕ82.ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Μειωμένο ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΑΙΓΙΟΥ – 9 ώρες

Βθμια 355 ΠΕ88.04.Ε

ΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Λειτουργικά κενά ΕΑΕ Ειδικής πρόσκλησης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε