Λειτουργικά Κενά Υποβολή αιτήσεων ΠΥΣΔΕ Σερρών

Λειτουργικά Κενά Υποβολή αιτήσεων ΠΥΣΔΕ Σερρών ανακοινώθηκαν από τη ΔΔΕ Σερρών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.11.2/6562/16-09-2022 έγγραφο της με τίτλο:

«Ανακοίνωση του πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων – Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών».

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία από τα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών ανακοινώνουμε  πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων (συνημμένος πίνακας excel λειτουργικών κενών-πλεονασμάτων) και καλούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ΟΛΟΙ  αίτηση ηλεκτρονικά ως εξής:

 1. Εκπαιδευτικοί που είναι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ δηλαδή ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα που έχουν ΟΡΓΑΝΙΚΗ.
 2. Εκπαιδευτικοί που είναι στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Σερρών.
 3. Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.
 4. Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ΑΠΟΣΠΑΣΤΟΥΝ σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΔΕ Σερρών.
 5. Εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Σερρών.
 6. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ που επιθυμούν να ΑΠΟΣΠΑΣΤΟΥΝ σε ΣΜΕΑΕ ή Τμήμα Ένταξης εντός του ΠΥΣΔΕ Σερρών.

               Η παραπάνω κατάταξη (1, 2, 3, 4, 5, 6), υποδηλώνει και τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα γίνουν οι επόμενες διαδικασίες τοποθέτησης.

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την

Παρασκευή 16-09-2022 μέχρι και την Δευτέρα 19-09-2022 (ώρα 15:00).

Επιπλέον επισημαίνουμε ότι το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για μεταφόρτωση δικαιολογητικών μέχρι και την

Τετάρτη 21-09-2022 και ώρα 23.00

 

Η υποβολή των δηλώσεων τοποθέτησης θα γίνεται, ως εξής:

 ΜΟΝΟ  ηλεκτρονικά, για ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις 1, 2, 3, 4, 5, 6.

μέσω του  συστήματος «Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας της  Δ.Δ.Ε. Σερρών. Μετά την οριστικοποίησή τους θα εκτυπώνονται, θα υπογράφονται και θα μεταφορτώνονται (υπογεγραμμένες) στον ηλεκτρονικό τους φάκελο ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται.

Αιτήσεις   που  δεν  έχουν  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  δε  θα  ληφθούν  υπόψη.

Η μεταφόρτωση των (υπογεγραμμένων) αιτήσεων στο σύστημα είναι απαραίτητη για όλες τις περιπτώσεις αιτήσεων 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Η μεταφόρτωση των δικαιολογητικών (εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, οικογενειακής κατάστασης βεβαίωση σπουδών τέκνων, λόγοι υγείας) στο σύστημα (σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες) σύστημα είναι απαραίτητη ΜΟΝΟ για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν κάνει αίτηση για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση και το όνομά τους δεν βρίσκεται στον τελικό πίνακα μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης – οριστικής τοποθέτησης 2021-2022 (ο οποίος επισυνάπτεται).

 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί σε συστεγαζόμενα σχολεία και τα ονόματά τους έχουν αποσταλεί στη Δ.Δ.Ε. Σερρών δε χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση διάθεσης για τα σχολεία αυτά στο σύστημα.


Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δε θα υποβάλλουν τώρα αίτηση τοποθέτησης.

Μόλις  ανακοινωθούν οι τοποθετήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών ανά κλάδο θα ανακοινωθούν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά και τότε θα υποβάλλουν αίτηση οι αναπληρωτές. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία υποβολής αίτησης τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.


Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στις παρατηρήσεις μπορείτε να επισημαίνετε:

 1. Λάθος στα προσωπικά σας στοιχεία.
 2. Επιπλέον επιλογές σχολείων.
 3. Επιλογές σχολείων με μαθήματα β’ ειδικότητας.
 4. Οποιοδήποτε άλλο διαπιστώσατε.

 

Σε περίπτωση  που κάποιος  εκπαιδευτικός  επιθυμεί να  τροποποιήσει  την  αίτησή  του μετά την οριστικοποίησή της θα πρέπει η αίτηση να διαγραφεί και να υποβληθεί εκ νέου. Για διαγραφή αίτησης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

 • 2321047547-48-49 ημιώροφος Δ.Δ.Ε. Σερρών καθώς και στο  6945724124

Όσοι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη μεταφόρτωση της υπογεγραμμένης αίτησής τους ή και των δικαιολογητικών τους, παρακαλούνται να τα καταθέτουν εκτυπωμένα στο χώρο εισόδου της Δ.Δ.Ε. Σερρών, όπου θα παραλαμβάνονται απ’ το προσωπικό της υπηρεσίας.

Λειτουργικά Κενά Υποβολή αιτήσεων ΠΥΣΔΕ Σερρών

 

Τα συνοδευτικά έγγραφα που εστάλησαν με το διαβιβαστικό είναι τα εξής:

2022-09-16-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ-ΚΕΝΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

2022-09-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΕΝΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ_ΕΑΕ

Οδηγίες-Μεταφόρτωσης-Υπογεγραμμένης-Αίτησης-και-Δικαιολογητικών

ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΟΘ.-2021-2022

Ομάδες Σχολικών Μονάδων

ΕΝΤΥΠΟ -1

ΕΝΤΥΠΟ -2

ΕΝΤΥΠΟ -3

ΕΝΤΥΠΟ -4-5

ΕΝΤΥΠΟ -6

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε