Μέλη Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

Μέλη Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως προσδιορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του νόμου 4823/2021

 

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1LU1De5z-5T6hbnRJ639dfdi8rh3ilCPO/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. Φ.350/33/51722/Ε3/9 – 5 – 2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

«Συγκρότηση του Δ ́ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.

 

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/17d6qL3PHAHRjlzIyEmPkcf_l3-J5Qwnb/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. Φ.350/35/51750/Ε3/9 – 5 – 2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

«Συγκρότηση του ΣΤ ́ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/17d6qL3PHAHRjlzIyEmPkcf_l3-J5Qwnb/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. Φ.350/31/51655/Ε3/9 – 5 – 2022 υπουργική απόφαση με θέμα:

«Συγκρότηση του Β ́ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το ανωτέρω Συμβούλιο έχει έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα το κεντρικό κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αρμοδιότητα για τις θέσεις των Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας.

 

Μέλη Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε