Μεταθέσεις βασιζόμενες στον πίνακα Γ

Pointing at data
Pointing at data

Μεταθέσεις βασιζόμενες στον πίνακα Γ

Αναλυτική παρουσίαση της εγκυκλίου κενών και πλεονασμάτων

Τι είναι ο πίνακας Α ποιος και πώς συμπληρώνεται;

Πώς προκύπτει ο πίνακας Β ποιος και πώς συμπληρώνεται;

Πώς προκύπτει ο πίνακας Γ ποιος και πώς συμπληρώνεται;

Είναι σωστά τα στοιχεία που καταχωρούνται στον πίνακα Α;

 

Αναλυτικές απαντήσεις στο video που ακολουθεί

https://youtu.be/fN_EM_UjJqc

 

Μερικές παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση του πίνακα Α

Για την ορθή αποτύπωση των κενών και πλεονασμάτων ανά σχολική μονάδα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

I. Ο αριθμός των τμημάτων:

  1. γενικής παιδείας ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
  2. ομάδων προσανατολισμού ΓΕΛ
  3. τομέων και
  4. ειδικοτήτων ΕΠΑΛ

Η εγκύκλιος 12458/Ε2/02-02-2023 μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

«…θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες σε οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2023-2024, ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα.»

Πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ορθή πρόβλεψη των τμημάτων που θα λειτουργήσουν το νέο σχολικό έτος; Η επιχειρηματολογία μου έχει αναπτυχθεί ανωτέρω.

Δυστυχώς η εμπειρία δείχνει το εξής:

Άλλες Σχολικές μονάδες δηλώνουν τα τρέχοντα τμήματα και άλλες σχολικές μονάδες κάνουν πρόβλεψη για τον αριθμό τμημάτων που θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά.

Είναι επίσης γνωστό ότι όταν κάνεις πρόβλεψη πιθανότατα να μην αποτυπώνονται ορθά τα καταχωρηθέντα στοιχεία με ότι αυτό συνεπάγεται για τις μεταθέσεις.

II.

Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί:

  1. που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023
  2. που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία από 1 έως 13 Φεβρουαρίου 2023 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021 – ΦΕΚ 25Α’, υπ΄αριθμ. πρωτ 7297/Ε3/23-01-2023 – ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ έγγραφο) και δεν την ανακαλέσουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου.

 

III.

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό διατηρούν την οργανική τους θέση εφόσον η απόσπασή τους είναι μικρότερη των έξι ετών. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέρα των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν».

IV.

Ο υπολογισμός των ωρών των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να γίνει με βάση το υποχρεωτικό τους ωράριο της α΄ανάθεσης.

Είναι ορθό να υπάρξει έλεγχος από τη ΔΔΕ σε όλα τα παραπάνω στοιχεία που μνημόνευσα για να αποτυπωθούν ορθώς τα κενά και τα πλεονάσματα.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε