Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/16jJM8xL8XZAYoHghfRWr15dHGQAKAPxw/view?usp=sharing

Το υπ΄αριθμ. 41686/Ε4/11/04/2022 έγγραφο του υπουργείου παιδείας που ανακοινώνει την απόφαση μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε