Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΕΕΠ ΕΔΙΠ 2023

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΕΕΠ ΕΔΙΠ 2023 δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 694 τεύχος Γ την 13η Μαρτίου 2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την υπό στοιχεία 23375/Ζ2/01.03.2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκ- παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’83), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και του άρθρου 289 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και κατόπιν των σχετικών βεβαιώσεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (3η/13.02.2023 πράξη Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1η/30.01.2023 πράξη Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (1η/13.02.2023 πράξη Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), καθώς και των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των Α.Ε.Ι., μετατάσσονται οι παρακάτω σαράντα οκτώ (48) μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων, σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., ως ο ακόλουθος πίνακας:

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 

1

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ06

 

210411

 

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

Ε.Ε.Π.

2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 217753 ΔΔΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε.ΔΙ.Π.
3 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 226350 ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ε.ΔΙ.Π.
 

4

ΑΞΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ05

 

229229

 

ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.Ε.Π.

5 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ86 174816 ΔΔΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε.ΔΙ.Π.
 

6

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ02

 

195124

 

ΔΔΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

7

ΓΚΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΦΩΤΙΟΣ

 

ΠΕ70

 

585113

 

ΔΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

8 ΓΚΟΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 601740 ΔΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ε.ΔΙ.Π.
9 ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 199038 ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Ε.Π.
 

10

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ04.01

 

189906

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

11 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 587948 ΔΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚ ΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ε.ΔΙ.Π.

 

 

12

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ60

 

592328

 

ΔΠΕ Α’ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

13 ΚΑΝΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ05 704216 ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Ε.Π.
 

14

ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΕΥΦΗΜΙΑ  

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

401187

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

15

ΚΑΣΣΩΤΗ ΟΛΓΑ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ70

 

577780

 

ΔΠΕ Α’ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

16

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ04.05

 

190267

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

17

ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ  

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

217193

 

ΔΔΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

18

ΚΙΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ02

 

186443

 

ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

19

ΚΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ70

 

607451

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.ΔΙ.Π.

20 ΚΡΟΥΣΚΑ ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 229514 ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΔΙ.Π.
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 200395 ΔΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ε.ΔΙ.Π.
22 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ02 182492 ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ε.ΔΙ.Π.
 

23

ΜΑΛΑΜΟΥ ΜΥΡΤΩ – ΜΑΡΙΑ  

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ02

 

212177

 

ΔΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

24

ΜΑΜΟΥΚΑΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ06

 

186083

 

ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  

Ε.Ε.Π.

 

25

ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΜΑΡΙΟΣ

 

ΠΕ07

 

190470

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Ε.Ε.Π.

 

26

ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ70

 

593548

 

ΔΠΕ Α’ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

27 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ11 592581 ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣ- ΤΗΜΙΟ Ε.Ε.Π.
 

28

ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 

ΠΕ11

 

208180

 

ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  

Ε.Ε.Π.

 

29

ΜΠΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

 

ΠΕ70

 

560654

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

30 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 200437 ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.ΔΙ.Π.
 

31

 

ΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ04.01

 

177213

 

ΔΔΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.ΔΙ.Π.

32 ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 200439 ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.ΔΙ.Π.

 

 

33

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ  

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΠΕ06

 

198666

 

ΔΔΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

34

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΠΕ05

 

210709

 

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.Ε.Π.

35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ05 227627 ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ε.ΔΙ.Π.
 

36

ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΕ80

 

704294

 

ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤ- ΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕ- ΧΝΕΙΟ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

37

ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

211024

 

ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

38

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ79.01

 

600716

 

ΔΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.Ε.Π.

 

39

ΡΟΘΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ06

 

213916

 

ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

Ε.Ε.Π.

40 ΡΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 213918 ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Ε.Π.
41 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 174920 ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε.ΔΙ.Π.
42 ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 203843 ΔΔΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε.ΔΙ.Π.
 

43

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ78

 

199012

 

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

44

ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ01

 

226319

ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

45

ΦΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ70

 

618578

 

ΔΠΕ Β’ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Ε.ΔΙ.Π.

46 ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ78 191526 ΔΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΔΙ.Π.
47 ΧΡΥΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 595407 ΔΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε.ΔΙ.Π.
 

48

ΨΑΛΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

216725

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Ε.ΔΙ.Π.

Η μετάταξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι.

H έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων ένταξης των Πρυτάνεων ολοκληρώνεται το αργότερο έως 31.8.2023 και τα έννομα αποτελέσματά τους επέρχονται από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 1060/Β3/02.03.2023).

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΕΕΠ ΕΔΙΠ 2023 βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1NNztMpayC9ODbHwF-TrQ_78ODakryxoJ/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε