Μετατίθενται εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση;

Μετατίθενται εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση;

Ερώτημα που πιθανόν να υπάρχει σε κάποιους νεοδιοριζόμενους.

Θα απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό βασιζόμενοι στην κείμενη νομοθεσία.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών

1η Κατηγορία είναι οι εκπαιδευτικοί που ναι μεν υπηρετούν με οργανική σε δομές ειδικής αγωγής αλλά έχουν μετατεθεί από τη Γενική Παιδεία

2η Κατηγορία αναφέρεται στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ

Η εγκύκλιος των μεταθέσεων  αναφέρει τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ:

1.5. Δικαίωμα μετάθεσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στην οποία

μετατέθηκαν προερχόμενοι από τη γενική εκπαίδευση, μπορούν,

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (159Α΄),

να αιτηθούν μετάθεση σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης
εφόσον

  1. υπηρετήσουν στην οργανική τους θέση για ένα έτος και
  2. έχουν συμπληρώσει 2 έτη διδακτικής υπηρεσίας στην ειδική αγωγή.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ε.Α.Ε. προκειμένου να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης

σύμφωνα με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄)

οφείλουν να υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους.

Μετατίθενται εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση;

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε