Μετατασσόμενοι από πρωτοβάθμια σε δευτεροβάθμια και αντίθετα

Μετατασσόμενοι από πρωτοβάθμια σε δευτεροβάθμια και αντίθετα ανακοινώθηκαν στο:

  • ΦΕΚ 1691 τεύχος Γ στις 15 Ιουλίου 2022 και στο
  • ΦΕΚ 1694 τεύχος Γ στις 15 Ιουλίου 2022

Για το πρώτο ΦΕΚ 1691 Ισχύουν τα κάτωθι:

Μετατασσόμενοι κοινών ειδικοτήτων:

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11 από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια

και από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια

Για το δεύτερο ΦΕΚ 1694 Ισχύουν τα κάτωθι:

Μετατασσόμενοι

  1. Από κλάδους Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης και από θέση μέλους ΕΕΠ σε κλάδους της Βθμιας Εκπαίδευσης

Στους κλάδους:

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87.09, ΤΕ02.02

Β.  Από τον κλάδο της ΑΘμιας σε ΚΕΔΑΣΥ

Από τον κλάδο ΠΕ79 της Αθμιας σε Μουσικά Σχολεία της Βθμιας

Από τον κλάδο ΠΕ79,01 της Αθμιας σε Καλλιτεχνικό Σχολείο της Βθμιας

 

ΦΕΚ 1691

Αναλυτικά τα στοιχεία των μετατασσομένων:

Α. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 -Αγγλικής σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
1 203298 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
2 704157 ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΠΕΛΛΑΣ
3 213958 ΤΟΥΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

Β. Μετατάσσεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07- Γερμανικής, σε κενή οργανική θέση η κατωτέρω εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
224455 ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ07 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Γ. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08- Καλλιτεχνικών, σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

 

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥ- ΜΟ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
1 203545 ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Β’ ΑΘΗΝΑΣ
2 182905 ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΧΑΝΙΩΝ
3 220864 ΜΗΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΑΗΛ ΠΕ08 Β’ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β’ ΑΘΗΝΑΣ
4 210242 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ08 Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
5 225856 ΧΗΡΑ ΒΗΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ08 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δ. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ- ΤΑΤΑΞΗΣ
1 204013 ΛΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΡΚΑΔΙΑΣ
2 219814 ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΡΚΑΔΙΑΣ
3 228090 ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 Α’ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) Α’ ΛΕΣΒΟΥ

 

Ε. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ60- Νηπιαγωγοί, σε κενή οργανική θέση η κατωτέρω εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
623008 ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ06 Δ’ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΤ. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 – Δάσκαλοι, σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
1 218984 ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ05 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
2 227583 ΚΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
3 612124 ΝΤΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ06 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
4 191425 ΠΡΩΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.13 Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΚΙΛΚΙΣ
5 204614 ΤΣΙΓΚΛΙΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ79.01 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι ανωτέρω μετατάσσονται και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 50/1996.

  • Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.
  • Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4308/11-07-2022).

Μετατασσόμενοι από πρωτοβάθμια σε δευτεροβάθμια και αντίθετα ανακοινώθηκαν στο ΦΕΚ 1691 τεύχος Γ στις 15 Ιουλίου 2022 που βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1zMqy922-ReCKCGNJIConlj0YYWIRuh75/view?usp=sharing

 

Μετατασσόμενοι από πρωτοβάθμια σε δευτεροβάθμια και αντίθετα ανακοινώθηκαν στο ΦΕΚ 1694 τεύχος Γ στις 15 Ιουλίου 2022 που βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/15lp0NqAw6yfVnqu0OARPu9CzSptqIdQq/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε