Μονάδες διαβίωσης προσωρινής τοποθέτησης

Μονάδες διαβίωσης προσωρινής τοποθέτησης προσδιορίζει η υπ΄ αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021/ΥΠΑΙΘ εγκύκλιος των μεταθέσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην παρούσα εγκύκλιο δύο σημεία αναδεικνύονται:
1ο σημείο: Η προσωρινή τοποθέτηση προσμετράται ως χρόνος με τον οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης και

2ο σημείο: Τα μόρια  που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός κατά το χρόνο της προσωρινής τοποθέτηση του.

Για το πρώτο σημείο:

Η προσωρινή τοποθέτηση του εκπαιδευτικού αποτελεί χρόνο με τον οποίο θεμελιώνεται το δικαίωμα της μετάθεσης.

Για το δεύτερο σημείο:

Μόρια της προσωρινής τους τοποθέτησης λαμβάνουν:

  • νεοδιοριζόμενοι,
  • μετατιθέμενοι και
  • μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί.

Για το χρόνο που παρέμειναν στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα,

θα ληφθούν υπόψη αναδρομικά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

 

Σημείωση συντάκτη:

Μόρια προσωρινής τοποθέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους μέχρι και την οριστική τοποθέτησή τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Μόρια προσωρινής τοποθέτησης λαμβάνουν και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από άλλο ΠΥΣΔΕ εάν δεν τοποθετηθούν οριστικά με την έναρξη του σχολικού έτους.

Συνεπώς: Ο νεοδιοριζόμενος θα πρέπει να θυμάται ότι εάν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολική μονάδα δίχως δική του υπαιτιότητα τότε για το χρονικό διάστημα της προσωρινής του τοποθέτησης ως μόρια δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων θα λάβει αναδρομικά τα μόρια της σχολικής μονάδας που τοποθετήθηκε οριστικά.

Και αυτό θα το ελέγξει όταν ανακοινωθεί ο πίνακας με τα μόρια των μεταθέσεων. Στον πίνακα με τά μόρια των μεταθέσεων για το τρέχον σχολικό έτος δεν θα υπάρχει το δικό του όνομα αφού δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης,

όμως εάν ζητήσει οργανική θέση τότε στον πίνακα των αιτούντων βελτίωση θα βρίσκεται και το δικό του όνομα με τα μόρια δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων. Εκεί πρέπει να ελέγξει τα μόρια δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων που του έχουν καταχωρηθεί.

 

Η αναφορά μας στους νεοδιοριζόμενους γίνεται διότι σε μεγαλύτερο ποσοστό υπάρχει κάποια σύγχυση επί των θεμάτων αυτών.

Προφανώς τα ανωτέρω βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις ομάδες εκπαιδευτικών που προαναφέραμε

Μονάδες διαβίωσης προσωρινής τοποθέτησης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε