Μουσικά Σχολεία Διορισμοί κλάδου ΤΕ16

Μουσικά Σχολεία Διορισμοί κλάδου ΤΕ16 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανακοίνωση 146 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία

Σε συνέχεια του από 2/8/2022 δελτίου τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι,

διορίζονται 146 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 Μουσικής,

από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021),

σε θέσεις Μουσικών Σχολείων,

οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01,

στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 91715/E1/22-7-2022 (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Μουσικά Σχολεία Διορισμοί κλάδου ΤΕ16

Όλα τα ονόματα στον υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T-juUDrEacR-KJFqT–HCF94Au15GjsQ/edit?usp=sharing&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε