Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 102641/Ε2/18-09-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:

 

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)

δίνεται πλέον η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αιτηθούν απόσπαση από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, για επιγενόμενους λόγους,

πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις προσκλήσεις που εκδίδονται κάθε έτος,

να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά,

ακολουθώντας τη διαδρομή: Αιτήσεις -> Γενική Αίτηση Απόσπασης. Στην ενότητα «Στοιχεία Αίτησης Απόσπασης» οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν το «Έτος Απόσπασης» και τον «Τύπο Αίτησης».

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται απόσπασης, συμπληρώνοντας το πεδίο ελεύθερου κειμένου «Λόγοι». Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, πρέπει να μεταφορτώνουν τα δικαιολογητικά τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Υποβολή αίτησης με οποιαδήποτε άλλο τρόπο δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 102641/Ε2/18-09-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:

 

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Lzm6r0ZNGljFza4P-IBgsGnr1IcrQXxq/view?usp=sharing

 Σκέψεις για την ενέργεια που περιγράφεται με το παραπάνω έγγραφο:

Θεωρώ ότι είναι μία πολύ ορθή απόφαση.

Το αυτονόητο γίνεται πράξη.

Η γραφειοκρατία παρακάμπτεται.

Φαίνεται ότι υπάρχει δικλίδα ασφαλείας για να μην γίνει κατάχρηση αυτής της δυνατότητας.

Βεβαίως τα πάντα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε