Νέα εγκύκλιος Δικαιολόγησης απουσιών

Νέα εγκύκλιος Δικαιολόγησης απουσιών ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ με αριθ. πρωτοκ. 55111 /ΓΔ4/17-05-2023 και θέμα:

Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σας ενημερώνουμε ότι οι

απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών

αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας ή

σχολικές αθλητικές δραστηριότητες

που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. π.χ. συμμετοχή σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες,

δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων

κατά το σχολικό έτος 2022-23.

Νέα εγκύκλιος Δικαιολόγησης απουσιών ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ με αριθ. πρωτοκ. 55111 /ΓΔ4/17-05-2023 και θέμα:

Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

πού βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1cinZ8qSpKwmLz_OqpzUUfYLwGhTA06EK/view?usp=share_link


Για ποιο λόγο εξεδόθη η παρούσα εγκύκλιος;

Για ποιο λόγο τούτη τη χρονική στιγμή; Δηλαδή παραμονή της συνεδρίασης για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης;

Πώς και πότε  ακριβώς θα προσκομίσουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις απουσίες;

Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Γιατί να υπάρχουν τα απουσιολόγια; Γιατί να ζητούμε από τους μαθητές μας να μην κάνουν απουσίες; Γιατί οι υπεύθυνοι τμημάτων ολο το χρόνο να καταχωρούν στο myschool τις απουσίες των μαθητών, να αποστέλλουν ενημερωτικά σημειώματα για το πλήθος των απουσιών;

Για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι τυπικοί οι μαθητές, οι καθηγητές όταν θα διαγραφούν οι απουσίες;

Ποιος οδηγεί άραγε στη διάλυση του σχολείου;

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε