Νέες Αποσπάσεις ανακλήσεις ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ 2022-2023

Νέες Αποσπάσεις ανακλήσεις ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ 2022-2023 31-08-2022 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 105374 /Ε2/31-08-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που έχει θέμα:

Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023.

Αποφασίζουμε

 Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 83226/Ε2/06-07-2022 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α Α. Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1  

221897

 

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΕ02

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

2  

204143

 

ΣΑΡΡΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΒΟΙΩΤΙΑ

 

ΠΙΕΡΙΑ

 

Β. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α Α. Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1  

706479

 

ΑΒΡΑΑΜ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕ02

 

ΡΕΘΥΜΝΟ

 

Β ΛΕΣΒΟΥ

2  

706108

 

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΠΕ02

 

ΑΡΤΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3  

706665

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΠΕ03

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΚΕΔΑΣΥ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

4  

706046

 

ΜΟΥΡΑ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΠΕ02

 

ΛΕΣΒΟΥ

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

5  

709082

 

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

ΜΑΡΙΟΣ

 

ΠΕ80

 

Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΤΡΙΚΑΛΑ

6  

706889

 

ΣΚΑΦΙΔΑ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΠΕ03

 

ΓΡΕΒΕΝΑ

 

ΛΕΣΒΟΥ

7  

709370

 

ΤΑΤΣΙΔΟΥ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

ΠΕ88.05

 

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΧΑΝΙΩΝ

 

Γ. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίστηκαν με την Υ.Α. 98236/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1928/Γ΄/16-08-2022) και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4722/2020 (Α΄177):

Α/Α Α. Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1  

721691

 

ΒΥΘΟΥΛΚΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΠΕ02

 

ΛΑΚΩΝΙΑ

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

2  

721597

 

ΔΕΡΒΕΝΗ

 

ΑΡΕΤΗ

 

ΠΕ02

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

3  

721543

 

ΠΡΙΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ02

 

ΠΕΛΛΑ

 

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4  

722013

 

ΡΑΧΜΑΝΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΦΩΚΙΔΑ

 

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5  

721880

 

ΨΑΡΡΑΣ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ04.01

 

ΑΡΚΑΔΙΑ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 

Δ. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 83226/Ε2/06-07-2022 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α Α. Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1 208056 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΙΟΛΟΣ ΠΑΡΗΣ ΠΕ11 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
2  

706499

 

ΚΑΛΑΜΠΡΑΤΣΙΔΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΠΕ02

 

ΠΕΛΛΑ

 

Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ΄ όπου ανακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

Νέες Αποσπάσεις ανακλήσεις ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ 2022-2023 31-08-2022 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 105374 /Ε2/31-08-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1a5StMvR1l-Y7UTeT8LudfI6j7vRbsriT/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε