Νέοι Διευθυντές Διευθύνσεων

Νέοι Διευθυντές Διευθύνσεων ανακοινώθηκαν μετά την υποβολή δηλώσεων προτιμήσεων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Με το υπ΄αριθμ. Φ.353.1 /120/88595/Ε3/18 Ιουλίου 2022 έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ανακοινώνει την απόφαση της τοποθέτησης των νέων διευθυντών διευθύνσεων:

Σκόπιμο θεωρούμε να αναφέρουμε τώρα μολονότι υπάρχει στο τέλος της απόφασης τα παρακάτω:

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. γ) του άρθρου 46 του ν. 4823/2021.

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022.

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

A/A Αριθμός Μητρώου Oνοματεπώνυμο Κλάδος Διεύθυνση Τοποθέτησης
1 165405 ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
2 183199 ΠΛΑΚΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ
3 186556 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
4 202701 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
5 180686 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΠΕ04.05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
6 553412 ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
7 580630 ΧΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ
8 567584 ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
9 562559 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
10 560485 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11 148658 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
12 172153 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
13 167110 ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
14 400974 ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
15 161869 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ04.02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
16 401029 ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
17 217407 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
18 560629 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
19 550066 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
20 561920 ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
21 554403 ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
22 563225 ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

23 552697 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
24 588795 ΜΕΪΝΤΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

25 172496 ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
26 160128 ΚΑΠΙΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ
27 144823 ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ
28 557157 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
29 566262 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ
30 549425 ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΣΥΒΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

31 174835 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
32 147205 ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ04.02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
33 701532 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
34 561942 ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
35 564689 ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
36 561965 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

37 158247 ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
38 177799 ΜΑΡΝΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
39 159091 ΒΟΝΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
40 193174 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
41 562089 ΣΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
42 586585 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
43 568455 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
44 550333 ΜΟΥΣΙΟΥ – ΜΥΛΩΝΑ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

45 156460 ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
46 181926 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
47 169835 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
48 208189 ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
49 584079 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
50 569234 ΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
51 566132 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
52 562289 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

53 169072 ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
54 182294 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
55 161522 ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
56 182146 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
57 576634 ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
58 581969 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
59 559415 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
60 595980 ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

61 172925 ΠΟΘΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
62 180536 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
63 177583 ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ84 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
64 218922 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
65 604204 ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
66 586494 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
67 554421 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68 558605 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

69

 

159065

 

ΒΑΖΟΥΡΑ ΖΩΗ

 

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

70

 

154719

 

ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ78

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

71 166619 ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
72 156453 ΦΡΟΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
73 157637 ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
74 196273 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
75 161173 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
76 172682 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 

77

 

560696

 

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

78

 

591505

 

ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΠΕ70

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

79 553254 ΓΩΤΗ-ΔΟΥΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
80 562848 ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
81 581186 ΤΑΪΛΑΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
82 559042 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
83 553426 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
84 566853 ΚΟΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Νέοι Διευθυντές Διευθύνσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

85 190543 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
86 196339 ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
87 158332 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
88 196901 ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
89 563757 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
90 575748 ΜΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
91 579073 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
92 566392 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΠΟΠΗ ΠΕ60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

93 177186 ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ85 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

94 160251 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ04.02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
95 557783 ΨΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

96 555908 ΤΣΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

97 157802 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ88.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
98 155514 ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
99 177150 ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
100 168950 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
101 168447 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
102 556869 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
103 578894 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
104 560975 ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
105 552772 ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
106 555283 ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νέοι Διευθυντές Διευθύνσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

107 225660 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
108 172641 ΦΡΑΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
109 187041 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
110 189071 ΣΠΑΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
111 161532 ΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
112 580902 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
113 554468 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
114 602682 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
115 564831 ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
116 564423 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Στο τέλος της απόφασης αναφέρονται τα εξής:

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. γ) του άρθρου 46 του ν. 4823/2021.

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022.

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

 

Νέοι Διευθυντές Διευθύνσεων σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ.353.1 /120/88595/Ε3/18 Ιουλίου 2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  όπου βρίσκεται στον  υπερσύνδεσμο.

https://drive.google.com/file/d/1VXPtU3YeX1pM-SBQBleyR7pYkO0V-PEg/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε