Νέοι Συντελεστές Βαρύτητας 2023-2024

Νέοι Συντελεστές Βαρύτητας 2023-2024 ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. Φ.253.1/97339/Α5 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4187 Τεύχος Β την 8η Αυγούστου 2022, με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/ Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5399) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

Το προοίμιο της Υπουργικής Απόφασης αναφέρει τα σχετικά και καταλήγει:

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/ Α5/18-11-2021 (Β’ 5399) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ των ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ,
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ των ΠΑΝΤΕΙΟΥ και ΔΠΘ,
 • ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΔΠΘ,
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΔΠΘ,
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
 • ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ του ΔΠΘ,
 • ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ,
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

καθώς και στις στρατιωτικές σχολές

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

και στο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,

 

το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 

 

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

 

 

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ

 

ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΦΥΣΙΚΗ

 

ΧΗΜΕΙΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΦΥΣΙΚΗ

 

ΧΗΜΕΙΑ

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 1

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
 

ΔΠΘ

 

0353

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
 

 

 

 

ΔΠΘ

 

 

 

 

0212

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)

 

 

30%

 

 

20%

 

 

30%

 

 

20%

 

 

20%

 

 

20%

 

 

25%

 

 

35%

 

 

20%

 

 

20%

 

 

25%

 

 

35%

 

ΔΠΘ

 

1302

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

30% 20% 25% 25% 30% 20% 20% 30%
 

 

ΔΠΘ

 

 

0290

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

 

20%

 

25%

 

30%

 

25%

 

20%

 

25%

 

25%

 

30%

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ  

1453

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

20% 30% 30% 20% 20% 25% 25% 30% 20% 20% 30% 30%
 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

 

 

1456

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

 

30%

 

20%

 

30%

 

20%

 

30%

 

20%

 

30%

 

20%

 

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

 

0276

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

20% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 20% 20% 20% 30% 30%

 

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

1434

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

25% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 30% 25% 30% 20% 25%
 

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

0369

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)

 

25%

 

25%

 

25%

 

25%

 

25%

 

25%

 

25%

 

25%

 

25%

 

25%

 

30%

 

20%

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

1438

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

(ΛΑΜΙΑ)

20% 20% 20% 40%
 

ΠΑΝΤΕΙΟ

 

0159

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(ΑΘΗΝΑ)

30% 20% 30% 20% 30% 20% 20% 30%
 

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

 

 

 

 

 

0878

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

25%

 

 

20%

 

 

25%

 

 

30%

 

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

 

 

 

 

 

0879

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

25%

 

 

20%

 

 

25%

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

 

 

 

 

 

 

0880

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

 

25%

 

 

 

20%

 

 

 

25%

 

 

 

30%

 

 

 

25%

 

 

 

30%

 

 

 

25%

 

 

 

20%

 

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

 

0867

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

25% 25% 20% 30%

 

Νέοι Συντελεστές Βαρύτητας 2023-2024 ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ.253.1/97339/Α5 ΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4187 Τεύχος Β 08-08-2022 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1wS77JrG3W9Dev6u_c-FiuVrocot7KPo8/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε