Νέο Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ευρισκόμενοι σε άδεια

Νέο  Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ευρισκόμενοι σε άδεια κύησης λοχείας ή ανατροφής τέκνου ή επαπειλούμενης εγκυμοσύνης εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 152277 /Ε3/08 -12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, έχοντας ως θέμα:

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. & μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού-Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών που είναι σε άδεια κύησης/ λοχείας/ανατροφής τέκνου ή επαπειλούμενης εγκυμοσύνης.


Ποια η διαφορά των αναγραφόμενων στο έγγραφο της 8ης Δεκεμβρίου σε σχέση με εκείνο της 7ης Δεκεμβρίου.

Περιλαμβάνει και τις εκπαιδευτικούς καθώς και προσωπικό ΕΕΠ ΕΒΠ που βρίσκονται σε άδεια επαπειλούμενης εγκυμοσύνης

Εφόσον έχουν τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού


Αναλυτικά το έγγραφο:
Στη συνέχεια της κοινοποίησης της αριθμ. 143616/Ε3/18-11-2022, Β’ 5939 Υ.Α. δεχθήκαμε τηλεφωνήματα ως προς το κατά πόσον εκπαιδευτικοί που είναι σε άδεια κύησης/λοχείας/ ανατροφής τέκνου ή και επαπειλούμενης εγκυμοσύνης, μπορούν/υποχρεούνται να λάβουν μέρος στο επικείμενο εξ αποστάσεως
Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. & μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Ύστερα από ενδελεχή εξέταση του θέματος, σας γνωστοποιούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι σε άδεια κύησης/λοχείας/ανατροφής τέκνου, αλλά και όσες είναι σε άδεια επαπειλούμενης εγκυμοσύνης (και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού) μπορούν, προαιρετικά, να λάβουν μέρος στο εν λόγω πρόγραμμα, χωρίς να διακοπεί η άδεια και χωρίς οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

Κατόπιν των ανωτέρω το αριθμ. 151420/Ε3/07-12-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας ανακαλείται.

Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ευρισκόμενοι σε άδεια κύησης λοχείας ή ανατροφής τέκνου εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 152277 /Ε3/08 -12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, έχοντας ως θέμα:

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. & μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού-Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών που είναι σε άδεια κύησης/ λοχείας/ανατροφής τέκνου ή επαπειλούμενης εγκυμοσύνης.

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1MnZqDgrRX0M0S2af8gY1WRt4RwZhts9V/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε