Νεοδιοριζόμενοι ΕΕΠ ΕΒΠ 2022

Νεοδιοριζόμενοι ΕΕΠ ΕΒΠ 2022

Υπογράφτηκε από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ η απόφαση μόνιμων διορισμών 400 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από τους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ (προκηρύξεις 2ΕΑ/2019 και 1ΕΑ/2019 αντίστοιχα), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

Οι διορισμοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αριθ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./188/11136/20-7-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 3800/Β΄ – ΑΔΑ: ΩΝΖΔ46ΜΤΛ6-8ΗΔ

Νεοδιοριζόμενοι ΕΕΠ ΕΒΠ και περιοχές διορισμού στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/12LCiMltBAx4sRLb-DWY6oGJcf49eM5HS/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε