Νόμος 4521/2018

Νόμος 4521/2018 όπως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 38 ΦΕΚ τεύχος Α την 2α Μαρτίου 2018 με θέμα:

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Άρθρο 2
Σχολές και Τμήματα
Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης
Άρθρο 4
Προσωπικό
Άρθρο 5
Φοιτητές
Άρθρο 6
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Άρθρο 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 8
Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρο 10
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Άρθρο 11
Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 12
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα
Άρθρο 13
Τμήματα Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 14
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Άρθρο 15
Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άρθρο 16
Αποθετήριο Τίτλων Σπουδών
Άρθρο 17
Διατάξεις για τις μετεγγραφές φοιτητών
Άρθρο 18
Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης
Άρθρο 19
Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 20
Ρυθμίσεις για την Έρευνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 21
Σύσταση σκοπός
Άρθρο 22
Σύνθεση θητεία
Άρθρο 23
Αρμοδιότητες
Άρθρο 24
Υποβολή προτάσεων
Άρθρο 25
Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.
Άρθρο 26
Ασυμβίβαστα Σύγκρουση συμφερόντων
Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 28
Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης
Άρθρο 29
Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 29α
Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ
Άρθρο 30
Σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των σχολείων των φυλακών
Άρθρο 32
Άρθρο 33
Άρθρο 34
Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 36
Άρθρο 37
Άρθρο 38
Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
Άρθρο 39-42
Άρθρο 43
Μετεγγραφές Κληρικών στα Ιερατικά Τμήματα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
Άρθρο 44
Θέματα Εκκλησίας της Ελλάδος
Άρθρο 45-48
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε