Οδηγίες Διδασκαλίας Γυμναστικής ΕΠΑΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας Γυμναστικής ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ.Φ3/119492/Δ4/29-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Και για τις τρεις τάξεις των ΕΠΑΛ δηλαδή Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου ΕΠΑΛ η ύλη και οι οδηγίες του μαθήματος Φυσικής Αγωγής αποτυπώνονται παρακάτω.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΕΠΑΛ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ Β΄197/ 23-1- 2015.

Οι εν λόγω οδηγίες αποτελούν γενικό πλαίσιο δράσης για τη Φυσική Αγωγή και παρουσιάζουν σε αδρές κατευθυντήριες γραμμές, στους/στις διδάσκοντες/ουσες, τους στόχους, που μπορούν να σχεδιάσουν. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα περιεχόμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, που είναι αναγκαία για τους μαθητές/τριες και κατάλληλα για τις συνθήκες του σχολείου τους. Κάθε σχολική μονάδα έχει ουσιαστικά την ευχέρεια να προσαρμόσει το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής, με βάση τις ανάγκες, την υλικοτεχνική υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών που φοιτούν σ’ αυτή.

Σημαντικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι διδάσκοντες/ουσες στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ 2003 για τη Φυσική Αγωγή όλων των βαθμίδων (ΦΕΚ 304 τ.Β΄/13-3-2003), καθώς επίσης και στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τα προγράμματα της Ολυμπιακής Παιδείας, Καλλιπάτειρα και Παραολυμπιακών Αγώνων και υπάρχει στα σχολεία.

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε