Οδηγίες Διδασκαλίας Θρησκευτικών ΓΕΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας Θρησκευτικών ΓΕΛ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ.113457/Δ2/19-09-2022 έγγραφό του κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-09-2022 του Δ.Σ)

 

Αναφέρει το έγγραφο:

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-09-2022 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022- 2023.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 Για το μάθημα των Θρησκευτικών (A’, Β΄ και Γ’ τάξεις) Γενικού Λυκείου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 699/τ. Β’/4-3-2020 (Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου).

 

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Οδηγίες Διδασκαλίας Θρησκευτικών ΓΕΛ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ.113457/Δ2/19-09-2022 έγγραφό του κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-09-2022 του Δ.Σ) βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1tuu7KVa0kbW77dKeobw5h3iEda_3g6Qn/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε