Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων ΕΑΕ ΕΝΕΕΓΥΛ 2022-2023

Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων ΕΑΕ ΕΝΕΕΓΥΛ 2022-2023 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με σειρά εγγράφων του.

Αναλυτικά για κάθε μάθημα:

1.

Το υπ’ αριθμ. 109046/Δ3/08-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στο μάθημα Κοινωνική Πολιτική Αγωγή.

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος:
Με Αρ. Πρωτ. 107937/Δ2/06-09-2022 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023»
αφορά και

i) τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1w04Cns5ZHEgZYZhrI3AfweVMZa5ugMm6/view?usp=sharing

 

2.

Το υπ’ αριθμ. 109165/Δ3/08-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στο μάθημα Οικιακή Οικονομία.

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος:
Με Αρ. Πρωτ. 107945/Δ2/06-09-2022 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023»
αφορά και i) τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

το παρόν έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1v-BcyzU94PV-8CgrZj62HBW9y385ewne/view?usp=sharing

 

3.

Το υπ’ αριθμ. 109639/Δ3/09-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στο μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Με Αρ. Πρωτ. 107956/Δ2/06-09-2022 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023»
αφορά και i) τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

το παρόν έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1pERCTecMyGWQL6YyQhTuxuOx4no1QLJ8/view?usp=sharing

 

 

4.

Το υπ’ αριθμ. 110446/Δ3/13-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Με Αρ. Πρωτ. 109696/Δ2/09-09-2022 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023»
αφορά και i) τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

το παρόν έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1NFyJ-DLBc-aksL3ohEX3_9kjZ8qdGXB2/view?usp=sharing

 

5.

Το υπ’ αριθμ. 111074/Δ3/14-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στο μάθημα των Θρησκευτικών

«Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Με Αρ. Πρωτ. 109187/Δ2/08-09-2022 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023»
αφορά και i) τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

το παρόν έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1TDFFDGM35rPhvwJ-bNjvttVTgtizcroe/view?usp=sharing

 

6.

Το υπ’ αριθμ. 110447/Δ3/Δ3/13-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στο μάθημα των Μαθηματικών

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Μαθηματικών του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Με Αρ. Πρωτ. 109684/Δ2/09-09-2022 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023»
αφορά και i) τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

το παρόν έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1QXBGapP-5NuCLMrv-nDbwHwP4DKNSE5V/view?usp=sharing

 

7.

Το υπ’ αριθμ. 111077/Δ3/Δ3/14-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Με Αρ. Πρωτ. 109191/Δ2/08-09-2022 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023»
αφορά και i) τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

το παρόν έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1_1sDwXDx7Zp5_vP27vIaZhp14n85-vQm/view?usp=sharing

 

 

 

8.

Το υπ’ αριθμ. 111129/Δ3/14-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στο μάθημα της Χημείας

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Χημείας του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Με Αρ. Πρωτ. 109709/Δ2/09-09-2022 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023»
αφορά και i) τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

το παρόν έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1280lI5OqqCpP_oQNWFhDQliGp26gYmRg/view?usp=sharing

 

9.

Το υπ’ αριθμ. 109622/Δ3/09-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στο μάθημα της Ιστορίας

«Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Με Αρ. Πρωτ. 107959/Δ2/06-09-2022 με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023»
αφορά και i) τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

το παρόν έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1raV6X5RVEYzkITBHGMgVD0cZOwKvSo8-/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε