Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Για τη διδασκαλία του μαθήματος αξιοποιούνται τα ακόλουθα σχολικά βιβλία:

α) Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αναστασία Κανέλλου, Άννα Σαΐτη, Δέσποινα Σδράλη, Διαμάντω Τριάδη, Οικιακή Οικονομία Α Γυμνασίου, ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

β) Κ. Αμπελιώτης, Κων/νος Αποστολόπουλος, Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Μαρία Γιαννακούλια, Ε. Κροκίδη, Σοφία Προβατάρη, Ά. Σαΐτη, Οικιακή Οικονομία Α & Β Γυμνασίου, ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

 

 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α΄ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διδακτέα ύλη με βάση το πρόγραμμα σπουδών Οικιακής Οικονομίας (ΦΕΚ 2296/Β’/23-10-2015) για την Α΄ τάξη Γυμνασίου (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός

προγραμματισμός). Αναφέρεται με βάση το εκπαιδευτικό υλικό η διδακτέα ύλη και προτάσεις για τη διαχείρισή της, καθώς και ενδεικτικός χρονικός προγραμματισμός.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΛΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

(ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ – ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΗ – ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αναπτύσσονται στη στήλη αυτή, αναλυτικά, όλες οι ενότητες και υποενότητες με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015.

ΣΚΟΠΟΣ – ΕΝΝΟΙΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη στήλη αυτή, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν οι στόχοι κάθε υποενότητας, δεδομένου ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα εργαστούν με βάση δύο σχολικά εγχειρίδια. Δίδονται οι στόχοι και οι βασικές έννοιες, όπως έχουν διατυπωθεί στο       ΦΕΚ       2296/B’/23-10-2015,       και

συμπληρώνονται όπου υπάρχει κενό στο

ΦΕΚ, προς διευκόλυνση εκπαιδευτικών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝ ΟΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙ ΚΕΣ ΩΡΕΣ
 

1H ENOTHTA

 

ΟΙΚΙΑΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

Η ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΠΕΡΊΓΥΡΟΣ

 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Άνθρωπος,

οικογένεια, κοινωνία, σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή, άτομο-σύνολο (ομάδα), ομοιότητα-διαφορά, διαφορετικότητα, χώρος, χρόνος,

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015

Κεφάλαιο 1 του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της A’ και Κεφάλαιο 1 και 10 της

Β’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ

2296/ 23-10-

2015

Αντίστοιχες εργασίες του τετραδίου εργασιών Οικιακής

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-

10-2015

 

Εργαστηριακή άσκηση 1 του εργαστηριακού οδηγού της Β’

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23- 10-2015 εμπεριέχεται και το εξής διδακτικό υλικό: (Πίνακες με βασικά δημογραφικά δεδομένα για την Ελλάδα και την Ε.Ε.)από την ΕΛΣΤΑΤ  

Σύνολο ωρών ενότητας

 

6 ώρες

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Εμβαθύνω σε βασικούς κοινωνικούς θεσμούς

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανά ενότητα παραθέτουμε το κεφάλαιο και τις σελίδες. Όπου Α= Βιβλίο Α΄ Γυμνασίου & όπου Β = Βιβλίο Β΄ Γυμνασίου

Οικονομίας της Α’ και της Β’ Γυμνασίου.

 

 

 

 

 

 

Ανά ενότητα παραθέτουμε το κεφάλαιο και τις σελίδες. Όπου Α= Βιβλίο Α΄ Γυμνασίου & όπου Β = Βιβλίο Β΄ Γυμνασίου

Γυμνασίου

 

 

 

 

 

 

 

Ανά ενότητα παραθέτουμε το κεφάλαιο και τις σελίδες.

Όπου Α= Βιβλίο Α΄ Γυμνασίου & όπου Β = Βιβλίο Β΄ Γυμνασίου

(Ασφαλής        χρήση                             του διαδικτύου): http://www.synigoroskatan aloti.gr/docs/info/info- anhlikoi-internet.pdf

 

www.astynomia.gr/asfali_g r.html

 

·  (1) Έννοια και τύποι της οικογένειας – Ο ρόλος της οικογένειας. (Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

·        Οι μαθητές/-τριες να κατανοήσουν τη σημασία του θεσμού της οικογένειας για τη δημοκρατία, την κοινωνία και το κράτος.

Α.1.1 ,

Β.10.1.,

—————————-

Επισημάνσεις Από το Α.1.1 να

διδαχθεί μόνο το α.

 

Α.1.1, μόνο η άσκηση Α1

 

Β.10.1,

 

Ο/η εκπαιδευτικός θα μπορούσε να συζητήσει με τους μαθητές και τις μαθήτριες στερεότυπα που έχουν να κάνουν με τους όρους «χωλή» και

«ανασυγκροτημένη

 

 

 

 

οικογένεια» και να αναλύσει περιπτώσεις δημιουργίας μιας μονογονεϊκής οικογένειας.
·  (2) Ιστορική αναδρομή του θεσμού – (οργάνωση της οικογενειακής ζωής στην αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο, στα μεταβυζαντινά χρόνια – χαρακτηριστικά αγροτικής και αστικής οικογένειας – αίτια σύγκλισης). (Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

·         Οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν τη διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας και της οργάνωσης του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου και να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες                                        και                                        τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας.

·         Να γίνουν ικανοί να ερευνούν, να αναλύουν και να συγκρίνουν αξίες, πολιτισμούς και εποχές.

·         Να κατανοήσουν τη σημασία της Οικιακής                              Οικονομίας                ως παράγοντα του ελληνικού πολιτισμού.

·         Να συνειδητοποιήσουν την πολιτιστική μας ταυτότητα αλλά

 

Α.1.1

Β.1.1 Β.1.2. Β.1.3

 

————————–

Επισημάνσεις Από το Α.1.1 να

διδαχθεί μόνο το β. Β.1.1, να διδαχθεί μόνο το α, γ.

Β.1.2., να διδαχθεί μόνο το α, γ.

 

Β.1.3., να διδαχθεί μόνο το α, γ.

 

 

 

Α.1.1 μόνο η άσκηση Α2

 

Β.1.1

Β1.2. Β.1.3.

 

Β. Ασκ. 1.

Θα                   χρειαστεί           ο/η εκπαιδευτικός να δώσει συνοπτικά τη διαχρονική εξέλιξη του θεσμού, έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της οργάνωσης                   του οικογενειακού βίου στο διάβα των αιώνων, για να κατανοήσουν καλύτερα ότι η μακροβιότητα του θεσμού αναδεικνύει και την αξία του.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλό είναι να ερευνήσουν, να αναλύσουν και να συγκρίνουν                                αξίες,

πολιτισμούς και εποχές έτσι

 

 

 

 

και     την     πολιτιστική    ταυτότητα άλλων λαών. ώστε να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους προσωπικές αξίες.

Ενδεικτικά άλλες πηγές που μπορεί να αξιοποιηθούν: http://www.theacropolismu seum.gr/                                                 (Μουσείο Ακρόπολης) http://www.cycladic.gr/fron toffice/portal.asp?cpage=NO DE&cnode=1                                                                    (Μουσείο Γουλανδρή/Κυκλαδικής Τέχνης) www.exploringbyzantium.gr (Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου – Ευρωπαϊκό Κέντρο                                  Βυζαντινών, Μεταβυζαντινών

Μνημείων).

 

·  (3)

Χαρακτηριστικά της σύγχρονης οικογένειας – Γάμος και οικογένεια.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να κατανοήσουν το ρόλο της οικογένειας στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, […] καθώς και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία οικογένειας.

Α.1.1, σελ. 6-9

Β.10.2., σελ. 130-131

 

————————–

Επισημάνσεις Από το Α.1.1 να

 

 

Β.10.2., σελ.60

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί, εάν θέλει, να αναφερθεί επίσης στα Δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πρώην συζύγων    καθώς    και    στα

Δικαιώματα         και         τις

 

 

 

 

———————-

Επισημάνσεις

Από το θεσμό του γάμου στο σύμφωνο συμβίωσης – Μορφές συμβίωσης στα σύγχρονα νοικοκυριά.

διδαχθεί μόνο το γ, δ. υποχρεώσεις των πρώην συμβιώντων μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.
·  (4) Στοιχεία οικογενειακού δικαίου – Μορφές συγγένειας – Σημασία και μορφές υποκατάστασης της οικογένειας. (Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

 

·         Να κατανοήσουν νόμους και να αναπτύξουν την σκέψη, την αυτοεκτίμηση                                      και                                      την υπευθυνότητά τους.

Α.1.1 Β.10.4.

 

————————–

Επισημάνσεις Από το Α.1.1 να

διδαχθεί μόνο το ε.

 

 

Α.1.1, μόνο η άσκηση Α3 Β.10.4

Θα             χρειαστεί                   ο/η εκπαιδευτικός να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν την πολυμορφία της οικογενειακής οργάνωσης προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο σεβασμό στη διαφορετικότητα.
·  (5) Σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. (Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

·         Να ερευνούν τα αίτια των οικογενειακών προβλημάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης των αντιπαραθέσεων μέσω του διαλόγου.

—————————————–

Επιπρόσθετα

·         Να αποκτήσουν λειτουργικότητα στη              συναισθηματική  έκφραση

Β.10.3.

————————–

Επισημάνσεις Χ

 

Β.10.3.

Θα             χρειαστεί                   ο/η εκπαιδευτικός να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες                                      να

συνειδητοποιήσουν ότι και στην                 οικογενειακή              ζωή παρουσιάζονται προβλήματα που πρέπει να ερευνούμε για λύσεις και τρόπους                 αντιμετώπισής

τους.

 

 

 

 

προκειμένου να αναπτύξουν δυνατότητες συναισθηματικής συμμετοχής, σε απλά καθημερινά γεγονότα/ προβλήματα.

·         Να αποκτήσουν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Επίσης καλό είναι να βοηθήσει τους μαθητές και τις      μαθήτριες                         να καλλιεργήσουν                   απλές δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης προκειμένου να αποκτήσουν ικανότητες εκτίμησης των σκέψεων, των συναισθημάτων και των

προθέσεων των άλλων.

 

·  (6) Οικογενειακή Αγωγή. ·         [Να κατανοήσουν] το ρόλο της οικογενειακής αγωγής, την ευθύνη και το ρόλο κάθε ατόμου σε αυτή.

 

—————————————–

Επιπρόσθετα

·         Να συνειδητοποιήσουν την αξία της διαγενεακής αλληλεγγύης και της συλλογικότητας και να χειριστούν κατάλληλα την καθημερινότητά τους.

Α.1.2.

————————–

Επισημάνσεις Χ

Α.1.2. Μπορεί ο/η εκπαιδευτικός αυτή τη διδακτική ώρα και τις δύο προηγούμενες να τις οργανώσει σε ένα ενιαίο διδακτικό σενάριο με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν την ικανότητα                                    να

αλληλεπιδρούν και να διαμοιράζονται                                                                        με συνομήλικο/ ενήλικα, μέσα από απλά καθημερινά γεγονότα                                    ή/και

προβλήματα.

·  (7) Κοινωνικός (Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015) Α.1.3. Α.1.3. Θα χρειαστεί ο/η

 

 

 

 

περίγυρος – μορφές διαπροσωπικών σχέσεων. Χ

—————————————–

Επιπρόσθετα

 

·         Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του κοινωνικού περίγυρου στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας

·         Να συνειδητοποιήσουν επίσης ότι ο κοινωνικός περίγυρος είναι ένας βασικός άξονας κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων

·         Να                    καλλιεργήσουν                  την κοινωνικότητα, την ικανότητα για συνεργασία                και                    την προσαρμοστικότητα.

·         Να αποκτήσουν την ικανότητα να κάνουν σωστές επιλογές στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα,

·         Να αποκτήσουν την ικανότητα να συνάπτουν ισότιμες φιλικές σχέσεις και να συμμετέχουν σε κοινές δράσεις.

·         Να    ενστερνιστούν     τις     αρχές

————————–

Επισημάνσεις Χ

εκπαιδευτικός να αποδώσει συνοπτικά την ύλη έτσι ώστε να δοθεί έμφαση σε θέματα σχετικά με: Πολιτισμικές ομάδες και Ρατσισμός: Ταυτότητα και διαφορετικότητα, -ΜΚΟ – Κοινωνική Αλληλεγγύη, Εθελοντισμός, Όμιλοι, Σχολικός συνεταιρισμός.

Επίσης, καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός να ωθήσει τους μαθητές να προβληματισθούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να γνωρίσουν τα δικαιώματα του παιδιού που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις με τον κοινωνικό περίγυρο έτσι ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της εφαρμογής τους στην καθημερινή ζωή, μέσα στην οικογένεια, στο

σχολείο και ευρύτερα στην

 

 

 

 

ισότητας των δύο φύλων προκειμένου να τις εφαρμόσουν στην οικογένειά τους και στη σχολική τους καθημερινότητα. κοινωνία και την αξία τους στην καταπολέμηση προνομίων και διακρίσεων. Άλλες πηγές που μπορεί να αξιοποιηθούν: http://www.isotita.gr/

 

http://www.0-18.gr/

 

·  (8) Επικοινωνία (μορφές επικοινωνίας) και προβλήματα

– Ο ρόλος των ΜΜΕ και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας – Η κοινωνικότητα των νέων.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Χ

—————————————–

Επιπρόσθετα

 

·         Να γνωρίσουν τις διάφορες μορφές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, έτσι ώστε να γίνουν προσεκτικοί και ενεργοί ακροατές ελέγχοντας τις θετικές ή αρνητικές τους αντιδράσεις.

·         Να αντιληφθούν τη σημασία της επικοινωνίας και των Τ.Π.Ε. στην καθημερινότητα των εφήβων του 21ου αι.

·         Να ενημερωθούν για τα ΜΜΕ έτσι

ώστε   να    κάνουν    μια    σωστή

Α.1.5.

Α.1.4.

 

————————–

Επισημάνσεις Χ

Α.1.5.

Α.1.4.

Μπορεί ο/η εκπαιδευτικός τη διδακτική ώρα που θα διαθέσει για το κεφάλαιο Α.1.5 να την οργανώσει σε συνδυασμό με τις δύο προηγούμενες ώρες που αφιερώνονται για την υποενότητα (7) σε ένα ενιαίο διδακτικό σενάριο με σκοπό οι                    μαθητές                    να

ευαισθητοποιηθούν                                           σε άλλους                                          τρόπους επικοινωνίας (π.χ. μέθοδος Braille, νοηματική, κ.ά) προκειμένου να αποκτήσουν στάσεις   και   συμπεριφορές

ίσης                                μεταχείρισης

 

 

 

 

διαχείριση, αξιολόγηση και φιλτράρισμα του πληροφοριακού υλικού που καλούνται να διαχειριστούν.

·         Να ενημερωθούν ότι το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ενισχύσει το εχθρικό κλίμα εναντίον συγκεκριμένων ομάδων, όπως επίσης και για τη συγκέντρωση χρημάτων ή την προσέλκυση συμπαθούντων, έτσι ώστε να επιλέξουν την κατάλληλη ασπίδα προστασίας και να γίνουν ενεργοί χρήστες.

·         Να γνωρίσουν επίσης ότι ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέλους με το διαδίκτυο, σχετίζεται τόσο με την ιδιότητά του, όσο και με τη σοβαρότητα που επιδεικνύει, έτσι ώστε κάθε φορά να εκτιμήσουν ανάλογα τη θέση τους.

ξεκινώντας από τον άμεσο κοινωνικό τους περίγυρο.

Επίσης καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός να βοηθήσει τους                       μαθητές                       να

συνειδητοποιήσουν                                                 τη σημαίνει εκφοβισμός και ότι ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όμως κάθε μέλος μιας κοινότητας έχει το δικό του ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση του.

 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’ Γυμνασίου, αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015. Επιπρόσθετα, προτείνονται:

·         Παιχνίδι, «Οι κρυμμένες λέξεις πίσω από την εικόνα»: Δημιουργία μιας ζωγραφιάς, ενός σκίτσου, ενός κόμικ ή ενός γκράφιτι από τους μαθητές και προσπάθεια ανάλυσής του από τους συμμαθητές,

·         Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης από τους μαθητές με σκοπό να προκαλέσουν συναισθήματα ή/και να επηρεάσουν τους μαθητές τους σε κάποιο κοινωνικό θέμα.

Συνίστανται ερευνητικές – βιωματικές μέθοδοι που καλλιεργούν τις ικανότητες της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας και οι οποίες αξιοποιούν αντίστοιχες τεχνικές. Η ενότητα προσφέρεται επίσης για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:

 

·  Καταιγισμός ιδεών σχετικά με το θεσμό της οικογένειας με βάση τα βιώματα των μαθητών για τον καθορισμό των τύπων της οικογένειας και της συγγένειας, καθώς και του ρόλου της οικογένειας.

·  Ερωταποκρίσεις και ημιδομημένος διάλογος που θα επιτρέψουν την πληρέστερη έκφραση των μαθητών και την εμπέδωση των χαρακτηριστικών της σύγχρονης οικογένειας.

·  Αναζήτηση υλικού (από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές) για την ιστορική εξέλιξη της οικογένειας σε διάφορες ιστορικές περιόδους και παρουσίαση στην τάξη από τους μαθητές ή/και μελέτη ιστορικών κειμένων, έργων τέχνης κ.λπ. που αποτυπώνουν την εξέλιξη του θεσμού, την οργάνωση της οικογενειακής ζωής, το ρόλο και τις σχέσεις των μελών της οικογένειας (σχέσεις των συζύγων, θέση της γυναίκας, ο ρόλος των ηλικιωμένων κ.λπ.).

·  Σχέδιο Εργασίας: «Τα λαογραφικά του Παραδοσιακού Γάμου» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.12 (2007), σσ. 36-48).

·  Σχέδιο Εργασίας: «Η καθημερινή ζωή στη βυζαντινή αυλή» (βλ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.10 (2005), σσ. 99-114).

·  Μελέτη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη γεννητικότητα, τη γαμηλιότητα και τον αριθμό των διαζυγίων στη χώρα μας ώστε να εντοπιστούν και να σχολιαστούν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.

·  Μελέτη της οικογένειας στο χώρο και το χρόνο. Παράθεση πηγών από τον εκπαιδευτικό ή από τους μαθητές μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο και σχολιασμός από τους μαθητές των αιτίων σύγκλισης μεταξύ αγροτικής και αστικής οικογένειας, καθώς ή/και των κοινών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της

οικογένειας σε διάφορους λαούς και πολιτισμούς.

 

 

 

 

·  Ενδείκνυται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, π.χ. οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα από μια κάρτα που αναγράφει έναν από τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας- μορφές συμβίωσης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναλαμβάνουν τους ρόλους των μελών της οικογένειας που περιγράφει η κάρτα τους και παρουσιάζουν διαδοχικά στην τάξη τα χαρακτηριστικά της, τις σχέσεις των μελών, τις πιθανές δυσκολίες κ.λπ.

·  Προσέγγιση της έννοιας της υποκατάστασης των γονέων μέσω αναζήτησης πληροφοριών και έκφραση απόψεων επί του θέματος. Σημειώνεται ότι η υποκατάσταση των γονέων μπορεί να προσεγγιστεί και μέσα από τη μελέτη περίπτωσης με πραγματικά ή υποθετικά παραδείγματα, ανάλογα με την κρίση του καθηγητή.

·  Μελέτη και επίλυση από τους μαθητές ενός προβλήματος από την καθημερινότητα μιας οικογένειας σχετικά με τις σχέσεις των μελών της.

·  Διατύπωση κανόνων που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της τάξης (Συμβόλαιο τάξης).

·  Παιχνίδι παντομίμας σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία και δημιουργία βιωματικού δρώμενου σχετικά με τη λεκτική επικοινωνία.

·  Παράθεση επιχειρημάτων από τους μαθητές με τη μορφή αντιπαράθεσης (debate) σχετικά με την επίδραση των ΜΜΕ στη ζωή μας.

·  Δημιουργία μιας ζωγραφιάς, ενός σκίτσου, ενός κόμικ ή ενός γκράφιτι από τους μαθητές σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (με αξιοποίηση εργαλείων web 2.0).

·  Ημιδομημένος διάλογος σχετικά με την ορθή χρήση του διαδικτύου και τους ενδεχόμενους κινδύνους στη χρήση του.

·  Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν την τεχνική «συνέντευξη από τον ειδικό» και στο πλαίσιο του μαθήματος να αναπτύξουν συνεργασίες με την τοπική κοινότητα.

·  Η ενότητα προσφέρεται για χρήση και εφαρμογή εργαλείων web 2.0.

 

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ Με βάση το ΦΕΚ Με βάση το ΦΕΚ Με βάση το ΦΕΚ 2296/

 

 

 

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Παραγωγή,

κατανάλωση, παραγωγικοί συντελεστές, σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή, άτομο-σύνολο (ομάδα), οικογένεια, οικιακή παραγωγή, προϋπολογισμός, ομοιότητα- διαφορά, χώρος, χρόνος, διαφήμιση ΣΤΟΧΟΣ: Γνωρίζω και εφαρμόζω οικονομικές έννοιες στην καθημερινότητά μου

23-10-2015

 

Κεφάλαιο 2 του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της A’ και Ενότητα 4.2 της Β’ Γυμνασίου.

2296/ 23-10-

2015

Αντίστοιχες ασκήσεις του τετραδίου εργασιών Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’ Γυμνασίου.

2296/ 23-10-

2015

Εργαστηριακή άσκηση 2.3 του εργαστηριακού οδηγού της Β’ Γυμνασίου.

23-10-2015

(Προστασία του καταναλωτή/ νομολογία:) http://www.synigoroskat analoti.gr/stk_nomologia. html#nom8

(αειφορική κατανάλωση):

http://www.ekpizo.gr

 

 

3 ΏΡΕΣ

 

·  (1) Οικονομικοί πόροι (παραγωγικοί συντελεστές, οικιακή παραγωγή, το οικονομικό πρόβλημα).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

–  Οι μαθητές/-τριες να αντιληφθούν τη σημασία των οικονομικών πόρων και το ρόλο της οικογένειας – νοικοκυριού ως οικονομικής μονάδας.

–  Να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία και να κατανοήσουν ότι οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι.

 

Α.2.1.

 

Α.2.1.

 

·  (2) Ο

οικονομικός ρόλος της οικογένειας

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να κατανοήσουν την έννοια του οικογενειακού προϋπολογισμού και τις πηγές του οικογενειακού εισοδήματος.

Α.2.2.  

 

Α.2.2.

 

 

 

 

(κατηγορίες αγαθών, ο ρόλος της διαφήμισης, η σημασία της έρευνας αγοράς).
 

·  (3) Οικογενειακό εισόδημα και οικογενειακός προϋπολογισμός (πηγές εισοδήματος, κατανομή του εισοδήματος, προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης, σύστημα πληρωμών, τρόποι αγορών).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

–  Να αντιληφθούν την έννοια του χρήματος και τη λειτουργία του, ως μέσου συναλλαγών, και να ενημερωθούν για τους διάφορους τρόπους πληρωμής και πραγματοποίησης των αγορών.

–  Να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης των οικονομικών τους και να κάνουν ορθολογικές επιλογές ώστε να πραγματοποιούν συναλλαγές με ασφάλεια.

 

B.4.2,

Α.2.3,

 

 

B.4.2,

Α.2.3,

 

 

Β. Ασκ. 2.,

Άλλες πηγές που μπορεί να αξιοποιηθούν: http://aesop.iep.edu.gr/n ode/14613 (Υποδειγματικό έργο της πλατφόρμας Αίσωπος)

 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015

 

 

 

 

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’ Γυμνασίου αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015. ·      Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με θέμα τους συντελεστές παραγωγής.

·      Παρουσίαση της αλυσίδας παραγωγής ενός προϊόντος με τη χρήση των συντελεστών παραγωγής.

·      Καταγραφή παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή σχετικά με το ρόλο των μελών μιας οικογένειας σε μια οικονομία (ως καταναλωτές ή παραγωγοί).

·      Σύνταξη οικογενειακού προϋπολογισμού. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν και υπολογιστικά  φύλλα Excel.

·      Μελέτη περίπτωσης ή/και επίλυση ενός προβλήματος από την πλευρά μιας επιχείρησης (π.χ. αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών) και από την πλευρά του νοικοκυριού (π.χ. αγορά διαρκών αγαθών).

·      Στη συγκεκριμένη ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το παιχνίδι ρόλων ως εναλλακτική διδακτική μέθοδος, καθώς και η προβολή σχετικών βίντεο συνοδευόμενα από φύλλα εργασίας.

·      Παράθεση επιχειρημάτων (debate) σχετικά με τη χρησιμότητα της διαφήμισης και τους τρόπους που επιδρά στην καταναλωτική συμπεριφορά.

·      Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις/ μονάδες παραγωγής.

 

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΔΙΑΤΡΟΦΉ

 

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Διαιτολογία, τροφή, τρόφιμα, συστατικά, σύστημα, διατροφική συμπεριφορά, διαιτητικές συνήθειες, αλληλεπίδραση, μεταβολή, άτομο-σύνολο (ομάδα), διαφορά-

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015

Κεφάλαιο 3 του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της A’ Γυμνασίου.

Ενότητες 5.3-5.9 του

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-

10-2015

Αντίστοιχες ενότητες του τετραδίου εργασιών Οικιακής

Με βάση το ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015

Εργαστηριακές ασκήσεις 1-10 του εργαστηριακού οδηγού της Α’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015

(διατροφή, ασφάλεια τροφίμων):

 

 

 

4 ΏΡΕΣ

 

 

 

 

ομοιότητα, διαφορετικότητα, χώρος, μεσογειακή διατροφή, ποιότητα ζωής, υγεία

ΣΤΟΧΟΣ: Επιζητώ ποιότητα ζωής

σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της Β’ Γυμνασίου. Οικονομίας της Α’ και Β’ Γυμνασίου.
 

·  (1) Τροφή και τρόφιμα (στόχοι υγιεινής διατροφής, ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, νόσοι φθοράς, παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

–  Οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν την σπουδαιότητα της διατροφής για την επιβίωση, την ανάπτυξη και την υγεία.

–  Να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες ζωής σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τη σχέση της με τη σωματική και την ψυχική ισορροπία.

–  Αποκτήσουν συνήθειες (διατροφή, φυσική δραστηριότητα) που θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η υγεία και η ευεξία τους.

 

Α.3.1

 

 

 

Α.3.1.

 

 

 

Α. Ασκ. 1

Ο/η εκπαιδευτικός να επισημάνει το ρόλο της εποχικότητας και τη σημασία της στη βιώσιμη κατανάλωση.

 

 

·(2) Ομάδες Τροφίμων (Γάλα & γαλακτοκομικά Φρούτα & χορταρικά Δημητριακά &

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές μας επιλογές και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα τρόφιμα, την ομαδοποίησή τους και τις κατάλληλες επιλογές τροφίμων.

Α.3.2. ,

Α.3.3.,

Α.3.4. ,

Α.3.5.,

Α.3.6. ,

Α.3.7.,

Α.3.8.,

 

 

 

Α.3.2. ,

Α.3.3.,

Α.3.4. ,

Α.3.5.,

 

 

 

Α. Ασκ. 2,

Α. Ασκ. 3,

Α. Άσκ. 4

Α. Ασκ. 5,

Ο/η                       εκπαιδευτικός μπορεί να μελετήσει τις ομάδες                         τροφίμων σχεδιάζοντας                            ένα διδακτικό σενάριο σε συνδυασμό με τα

θρεπτικά συστατικά.

 

 

 

 

ψωμί

Κρέας-ψάρι- όσπρια

Λίπη & έλαια Γλυκίσματα – ροφήματα – ποτά).

Α.3.6. ,

Α.3.7.,

Α.3.8.,

Α. Ασκ. 7, Άλλες πηγές που μπορεί να αξιοποιηθούν: http://aesop.iep.edu.gr/n ode/14601

(πλατφόρμα Αίσωπος) http://aesop.iep.edu.gr/n ode/13149

(πλατφόρμα        Αίσωπος- Βέλτιστο έργο) http://photodentro.edu.g r/jspui/handle/8521/3096 (Φωτόδεντρο, Διαδραστικό – βιοτεχνολογία-ψωμί). http://photodentro.edu.g r/jspui/handle/8521/3095 (Φωτόδεντρο, Διαδραστικό – βιοτεχνολογία – κρασί). http://photodentro.edu.g r/jspui/handle/8521/3089 (Φωτόδεντρο, Διαδραστικό –

βιοτεχνολογία- γιαούρτι).

 

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

 

 

 

 

·  (3) Θρεπτικά Συστατικά (Πρωτεΐνες, Υδατάνθρακες, Διαιτητικές ίνες, Λιπίδια, Βιταμίνες, Ανόργανα στοιχεία, Νερό). Χ

—————————————–

-Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα των θρεπτικών συστατικών για την ανθρώπινη υγεία και να βελτιώσουν ανάλογα τις διατροφικές τους συνήθειες.

Β.5.3.

Β.5.4.

Β.5.5.,

Β.5.6.,

Β.5.7. ,

Β.5.8..,

Β.5.9.,

————————–

Επισημάνσεις Από το Β.5.3. να

διδαχθεί μόνο το α, γ, δ.

Από το Β.5.4. να διδαχθεί μόνο το α, γ, δ.

Από το Β.5.6. να διδαχθεί μόνο το α, γ, δ

Από το Β.5.7 ο πίνακας να χρησιμοποιηθεί μόνο ως πηγή

Από το Β.5.8. ο πίνακας να χρησιμοποιηθεί μόνο ως πηγή

 

 

 

Β.5.3. ,

Β.5.4.,

Β.5.5.

Β.5.6.,

Β.5.7.,

Β.5.8..

Β.5.9.,

Ο/η                       εκπαιδευτικός μπορεί να μελετήσει τα θρεπτικά                        συστατικά σχεδιάζοντας                           ένα διδακτικό σενάριο σε συνδυασμό με τις ομάδες τροφίμων.
(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

 

 

 

 

 

•       (4) Σχεδιασμός Γευμάτων (μεσογειακή διατροφή, διαιτολόγια, κύρια                              και ενδιάμεσα γεύματα, υγιεινά                     σνακ κ.λπ.).

–  Να αποκτήσουν γνώσεις για δίαιτες και διαιτολόγια και να κατανοήσουν τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής, που βασίζεται στην ποικιλία τροφών και στον έλεγχο της ποσότητας κατανάλωσης.

–  Να ασκηθούν στο πώς μπορούν να φτιάξουν το ατομικό τους διαιτολόγιο και να σχεδιάζουν γεύματα.

–  Να είναι ικανοί να παρατηρούν, να ερευνούν, να συνεργάζονται και να μεταφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στην οικογένειά τους.

–  Να αντιληφθούν τη σημασία της υγιεινής διατροφής για την πρόληψη σοβαρών προβλημάτων υγείας που προκαλούν νοσηρότητα και θνησιμότητα στον

πληθυσμό.

 

Α3.9.,

 

 

 

Α3.9.,

 

Α. Ασκ. 6,

Α. Ασκ. 8,

Α. Άσκ. 9,

Α. Άσκ. 10,

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’ Γυμνασίου αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015.

Επιπρόσθετα προτείνονται τα εξής:

·       Ημιδομημένος διάλογος για την αναγκαιότητα της τροφής για τη σωστή πνευματική και σωματική ανάπτυξη αλλά και για τα αίτια που δημιουργούν τα φαινόμενα της παχυσαρκίας και του υποσιτισμού.

·       Οι μαθητές σε ομάδες συγκεντρώνουν πληροφορίες και υλικό για τις ομάδες τροφίμων και τα θρεπτικά

συστατικά, εκπονούν συνθετικές εργασίες που παρουσιάζουν στην τάξη.

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

 

 

 

–          Αν ο εκπαιδευτικός επιλέξει να κάνει τη προσομοίωση, ας μην εστιάσει στον υπολογισμό των θερμίδων. (Ύλη Β΄ Γυμνασίου).

–          Μια ενδιαφέρουσα βιωματική δράση που μπορεί ο εκπαιδευτικός να προτείνει στους μαθητές του είναι το πλήρες πρωινό γεύμα στο σχολείο.

·       Κατασκευή / δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού γνώσεων σχετικά με τις ομάδες τροφίμων και τα θρεπτικά συστατικά.

·       Για την ενότητα αυτή ενδείκνυται επίσης η χρήση εφαρμογών web 2.0.

·       Μελέτη των πινάκων θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και ένταξή τους στις ανάλογες ομάδες τροφίμων.

·       Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με θέματα διατροφής (π.χ. συχνότητα κατανάλωσης αναψυκτικών από τους εφήβους, παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία κ.λπ.).

·       Ημιδομημένος διάλογος σχετικά με μύθους και αλήθειες γύρω από διατροφικά θέματα.

·       Προσομοίωση: Οι μαθητές μπαίνουν στο ρόλο ενός/μίας διαιτολόγου και δημιουργούν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής για έναν/μία συμμαθητή/συμμαθήτριά τους, αφού πρώτα λάβουν υπόψη τις ανάγκες του/της.

·       Επίδειξη απλών πειραμάτων σχετικά με τη Χημεία Τροφίμων.

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΓΩΓΉ ΥΓΕΊΑΣ – ΠΡΌΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΆΤΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Υγεία, πρόληψη, σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή, άτομο-σύνολο (ομάδα),

 

Επίπεδα: Άτομο – Οικογένεια – Κοινωνία ΣΤΟΧΟΣ: Επιζητώ ποιότητα ζωής

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015

Κεφάλαιο 4 του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της A’ και Κεφάλαιο 9 της Β’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ

2296/ 23-10-

2015

Αντίστοιχες ασκήσεις του τετραδίου εργασιών Οικιακής Οικονομίας της Α’ και Β’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ

2296/ 23-10-

2015

Εργαστηριακές ασκήσεις 11-15 του εργαστηριακού οδηγού της Α’ Γυμνασίου και 10, 11 της Β’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015  

 

 

 

5 ΏΡΕΣ

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

 

 

·   (1) Ατομική υγιεινή (καθαριότητα, φροντίδα και περιποίηση του σώματος) – Στοματική Υγεία. –  Οι μαθητές/-τριες να αποκτήσουν δεξιότητες καθημερινής φροντίδας του σώματος, να είναι ικανοί να διαχειρίζονται το άγχος, την κόπωση, τον εκνευρισμό, για την προσωπική και οικογενειακή τους ευημερία.

–  Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και τον αυτοέλεγχο με σκοπό τη λήψη σωστών αποφάσεων

 

Α4.1.,

Α4.2.,

 

Α4.1.,

Α4.2.,

 

Α. Άσκ. 11,

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να                           παρουσιάσει συνοπτικά                                               τις

απαραίτητες γνώσεις σε θέματα                                   ατομικής υγιεινής.

(Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός αντιληφθεί ότι οι μαθητές του παρουσιάζουν σημαντικά κενά γνώσεων σε παρόμοια θέματα, τότε μπορεί να αφιερώσει 2 ώρες, αλλάζοντας κατά τη δική του κρίση την αναλογία των ωρών που αντιστοιχούν σύμφωνα με το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015

στη                         συγκεκριμένη ενότητα.

Άλλες πηγές που μπορεί να αξιοποιηθούν:

 

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015) Α4.3., Άλλες πηγές που μπορεί

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

 

 

·   (2) Κάπνισμα – Αλκοόλ Φαρμακευτικές Ουσίες – Ναρκωτικά. Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της εξάρτησης από το κάπνισμα και το αλκοόλ και να αναπτύξουν αντίσταση στις εξαρτήσεις. Β.9.1.,  

 

Α4.3.,

Β.9.1.,

να αξιοποιηθούν: http://europa.eu/legislati on_summaries/public_he alth/index_el.htm . & Δημόσια Υγεία). http://aesop.iep.edu.gr/n ode/14617 (Υποδειγματικό έργο της πλατφόρμας Αίσωπος)
 

·   (3) Ατυχήματα στο σπίτι και σε δημόσιους χώρους.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες για την αποφυγή, πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών ατυχημάτων στο σπίτι, στους χώρους παιχνιδιού, εργασίας, στο δρόμο και αλλού.

Α4.5.,  

Α.4.5.,

 

Α. Άσκ. 13,

 

Ο/η εκπαιδευτικός να αναφερθεί σε ατυχήματα από ανθρώπινη αμέλεια, π.χ. θερμοπληξία νηπίου σε αυτοκίνητο.

 

·   (4) Ατυχήματα στο δρόμο – κυκλοφοριακή αγωγή.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να ασκηθούν στην κυκλοφοριακή αγωγή και να αναπτύξουν δεξιότητες αντιμετώπισης                                            των                                            έκτακτων καταστάσεων με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση.

 

Α4.6. ,

 

 

Α4.6. ,

 

 

Α. Άσκ. 14,

Α. Άσκ. 15,

 

·   (5) Φαρμακείο –

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες

 

Α.4.4.,

 

Α. Άσκ. 12,

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

 

 

φάρμακα. σχετικά με τα φάρμακα και τη σωστή χρήση τους, αλλά και σχετικά με την έγκαιρη αντιμετώπιση ατυχημάτων και την παροχή των πρώτων βοηθειών. Α.4.4., Β. Άσκ.9,

Β. Άσκ.10,

 

·   (6) Πρώτες βοήθειες.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές προς τους πάσχοντες και τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.

 

Β.9.2. ,

 

 

Β.9.2.

•       (7) Φυσικές καταστροφές (πρόληψη και μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς

κ.λπ.)

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να ασκηθούν σε εφαρμογές για έκτακτες περιπτώσεις, όπως σεισμός, πλημμύρες, πυρκαγιές.

 

B.9.3.

 

 

 

B.9.3.

 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’ Γυμνασίου αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του

εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015.

·       Χρήση εφαρμογών web 2.0 για συναφή θέματα Αγωγής Υγείας.

·       Διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου στα πλαίσια της τάξης σχετικά με τις συνήθειες υγιεινής των μαθητών και συζήτηση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης.

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

 

 

 

·       Συνέντευξη από ειδικούς σε θέματα αγωγής Υγείας (π.χ. οδοντίατρος).

·       Ημιδομημένος διάλογος για τους μύθους και τις αλήθειες σχετικά με το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

·       Δημιουργία διαφημιστικού σποτ ή αφίσας για την προβολή μηνύματος κατά του καπνίσματος, του αλκοόλ και των ναρκωτικών (με αξιοποίηση εργαλείων και εφαρμογών web 2.0).

·       Παιχνίδι ρόλων, όπου οι μαθητές αναπτύσσουν τους τρόπους αντίστασης απέναντι στις επιρροές του κοινωνικού περίγυρου σχετικά με το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών.

·       Δημιουργία ενός «Κανονισμού ασφάλειας ατυχημάτων για το χώρο του σχολείου» από τους μαθητές και τις μαθήτριες.

·       Παιχνίδι γνώσεων σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή με ιδιαίτερη έμφαση σε σήματα και οδηγίες που αναφέρονται σε ποδηλάτες.

·       Αναζήτηση πληροφοριών και έρευνα σχετικά με το τι φάρμακα θα πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο του σχολείου.

·       Παρουσίαση πρώτων βοηθειών από ειδικούς του ΕΚΑΒ ή του Ερυθρού Σταυρού στους μαθητές.

·       Ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά).

·       Ασκήσεις σε μορφή επίλυσης προβλήματος σε θέματα που αφορούν προβλήματα Υγείας.

·       Παρακολούθηση βίντεο για θέματα Υγείας συνοδευόμενα από φύλλο εφαρμογής.

·       Φύλλο ασκήσεων με προτάσεις αυτοαξιολόγησης σε θέματα αγωγής Υγείας.

 

5Η ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΚΑΤΟΙΚΊΑ

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Ανθρωπογενές περιβάλλον, διαχείριση, κατοικία, σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή, άτομο-σύνολο (ομάδα), ομοιότητα- διαφορά, χώρος, χρόνος , υγεία

ΣΤΟΧΟΣ: Διαχειρίζομαι το ανθρωπογενές

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015

Κεφάλαιο 5 (του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της A’ και. Ενότητες 1.4 και 6.4

της Β’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ

2296/ 23-10-

2015

Αντίστοιχες ασκήσεις του τετραδίου εργασιών Οικιακής

Με βάση το ΦΕΚ

2296/ 23-10-

2015

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015

Εργαστηριακές ασκήσεις

16, 17, 18 (σελ. 32-37)

του εργαστηριακού οδηγού της Α’ Γυμνασίου.

(Παραδοσιακοί                                    οικισμοί

 

 

5 ΏΡΕΣ

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

 

 

μου περιβάλλον Οικονομίας της Α’ και Β’ Γυμνασίου. και διατηρητέα   κτήρια):

http://www.ypeka.gr/?ta bid=382

·  (1) Η κατοικία και η σημασία της για τον άνθρωπο. (Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της κατοικίας για τον άνθρωπο.

Α.5.1.  

 

Α.5.1.

Να τονιστεί η σχέση της κατοικίας με το φυσικό περιβάλλον και η έννοια του                            ενεργειακού αποτυπώματος                            μιας κατοικίας.
 

 

·  (2) Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να ερευνήσουν την ιστορική εξέλιξη καθώς και την σπουδαιότητα της παραδοσιακής κατοικίας και τη σημασία διατήρησής της.

Α.5.2.  

 

 

Α.5.2.

 

 

 

Α. Ασκ. 16,

Καλό      θα       ήταν                 ο/η εκπαιδευτικός                  να

σχεδιάσει                                     μία πολυπολιτισμική προσέγγιση για το θέμα και              ειδικότερα                  στην περίπτωση που υπάρχουν μαθητές        από              άλλες χώρες.

Το μάθημα μπορεί να γίνει πιο βιωματικό με παρουσιάσεις κατοικιών από άλλες χώρες

παλαιότερα και τώρα.

 

·  (3) Η ελληνική (Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015) Α.5.3. ,

 

 

 

 

παραδοσιακή κατοικία – Ελληνική λαϊκή τέχνη. Να κατανοήσουν τη σημασία της λαϊκής τέχνης και της παράδοσης στον τομέα της κατοικίας και να καλλιεργήσουν την καλαισθησία τους. Β.1.4.,  

Α.5.3.

Β.1.4.

 

Α. Ασκ. 17,

·  (4) Τύποι και μορφές κατοικίας – Η κατοικία στο αγροτικό και στο αστικό περιβάλλον. (Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να μελετήσουν τους κύριους τύπους και μορφές της κατοικίας στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον.

Α.5.4.,

Β.6.4.

 

 

 

Α.5.4.

Β.6.4.

Επίσης οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούσαν να μελετήσουν τη συγκεκριμένη ενότητα και διαθεματικά                      σε συνδυασμό με το μάθημα της                        Γεωλογίας- Γεωγραφίας και της

Τεχνολογίας.

 

·  (5)

Λειτουργικότητα και αισθητική της κατοικίας.

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

Να αντιληφθούν τη σημασία της λειτουργικότητας, της άνεσης, του σεβασμού προς το περιβάλλον και της αισθητικής του χώρου και της υγιεινής της κατοικίας.

Α.5.5.  

 

 

Α.5.5.

 

 

 

Α. Ασκ. 18,

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’

Γυμνασίου, αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του

·        Καταιγισμός ιδεών και ημιδομημένος διάλογος για τις ανάγκες που ικανοποιεί η κατοικία και τη

σημασία της για τον άνθρωπο.

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

 

 

εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015. ·        Συλλογή εικόνων σχετικά με την ιστορική εξέλιξη της κατοικίας ανά τους αιώνες και παρουσίασή τους στην τάξη (και με την αξιοποίηση εργαλείων web 2.0).

·        Μελέτη των χαρακτηριστικών της ελληνικής παραδοσιακής κατοικίας μέσα από φωτογραφικό υλικό και των στοιχείων της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Οι μαθητές σε ομάδες αναζητούν μέσω διαδικτύου ή/και άλλων πηγών πληροφορίες και υλικό για τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής κατοικίας (παραδοσιακών οικισμών) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και παρουσιάζουν το υλικό τους στην τάξη.

·        Συζήτηση σε ομάδες για την επίδραση της κατοικίας στο περιβάλλον. Διερεύνηση της αναγκαιότητας ύπαρξης πολιτικών για τη διαφύλαξή τους (διατηρητέα κτίρια και φυσιογνωμία των πόλεων, διατηρητέοι οικισμοί κ.λπ.).

·        Σχεδιασμός κατοικίας σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον ή κατασκευή μακέτας οικίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της λειτουργικότητας, της αισθητικής, της υγιεινής και του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων.

·        Συνεντεύξεις και καταγραφές με θέμα «αφηγήσεις ζωής» γύρω από το πατρικό σπίτι.

 

 

 

6Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ

 

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτονομία

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Ενδυμασία,

αλληλεπίδραση, μεταβολή, άτομο-σύνολο (ομάδα), ομοιότητα-διαφορά, χώρος, χρόνος, διαφήμιση, υγεία

ΣΤΟΧΟΣ: Διαχειρίζομαι το ανθρωπογενές μου περιβάλλον

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015

Κεφάλαιο 6 του ισχύοντος σχολικού εγχειριδίου Οικιακής Οικονομίας της A’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ

2296/ 23-10-

2015

Ασκήσεις του τετραδίου εργασιών Οικιακής Οικονομίας της Α’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ

2296/ 23-10-

2015

Εργαστηριακή άσκηση 19 του εργαστηριακού οδηγού της Α’ Γυμνασίου.

Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015

 

(Στοιχεία παραδοσιακών ενδυμασιών): http://www.lykeionellinid on.gr/lyceumportal/

 

 

 

4 ΏΡΕΣ

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

 

 

 

 

 

·  (1) Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο (παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της ενδυμασίας).

Οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν την επίδραση της ενδυμασίας στην υγεία, την προσωπικότητα και την αισθητική.

Να συνδέσουν την εξέλιξη στη μόδα και με παράγοντες κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς κ.ά.

Α.6.1.  

 

 

Α.6.1.

 

·  (2) Ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας – η ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία (χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ενδυμασίας).

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

–  Να αποκτήσουν γνώσεις για την ενδυμασία και την ιστορική της εξέλιξη, για την ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία, τους τύπους ενδυμασίας, τις πρώτες ύλες, καθώς και για τα κριτήρια επιλογής και την υγιεινή της ενδυμασίας.

–  Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και άλλων χωρών και να αναπτύξουν ικανότητες για εκτίμηση του ωραίου, του λειτουργικού και του

οικονομικού.

 

 

Α6.2.

 

 

 

 

 

 

Α.6.1

Θα μπορούσε ο/η εκπαιδευτικός να «δει» την υποενότητα (2) συνδυαστικά με την υποενότητα (3) στο πλαίσιο ενός διδακτικού σεναρίου.
 

·  (3) Τύποι ένδυσης (μόδα, ενδυμασία, σημειολογία

(Με βάση το ΦΕΚ 2296/ 23-10-2015)

 

—————————————–

 

-Να αντιληφθούν τη σημασία της μόδας,

 

 

Α6.3.

Θα         μπορούσε                ο/η εκπαιδευτικός                                να

σχεδιάσει                                         μία πολυπολιτισμική

προσέγγιση        για                                 το

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

 

 

κ.λπ.) – πρώτες ύλες – κριτήρια επιλογής και υγιεινή της ενδυμασίας. αλλά και της αισθητικής και υγιεινής ενδυμασίας. Α.6.1. Α. Άσκ. 19 συγκεκριμένο                                         θέμα.

Ειδικότερα                                        στην περίπτωση που υπάρχουν στην τάξη του μαθητές από άλλες χώρες.

Μπορεί επίσης το μάθημα να γίνει πιο βιωματικό με παρουσιάσεις ενδυμασιών στην Ελλάδα,

αλλά σε άλλες χώρες.

 

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023

 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 6η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ

2296/ 23-10-2015

Οι αντίστοιχες ενότητες Οικιακής Οικονομίας της Α’ και της Β’ Γυμνασίου αφού ληφθούν υπόψη οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού με βάση το ΦΕΚ 2296/23-10-2015. ·       Ημιδομημένος διάλογος για τη σημασία της ενδυμασίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Διερεύνηση της σημασίας της ενδυμασίας ως μέσου προσωπικής και κοινωνικής έκφρασης.

·       Καταιγισμός ιδεών σχετικά με αυτά που δηλώνει η ενδυμασία για έναν άνθρωπο (στερεότυπα, κώδικας ένδυσης κ.λπ.).

·       Μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της ενδυμασίας μέσα από πίνακες ζωγραφικής ή έργα τέχνης. Βιωματικές προσεγγίσεις μέσα από μουσειοσκευές.

·       Δημιουργία παρουσίασης για την εξέλιξη της ενδυμασίας ανά τους αιώνες αλλά και για τις παραδοσιακές ενδυμασίες (Προτείνεται η χρήση εργαλείων web 2.0).

·       Μελέτη στατιστικών στοιχείων σχετικά με την παραγωγή πρώτων υλών τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Διερεύνηση του ρόλου της κλωστοϋφαντουργίας και των συναφών κλάδων στην Εθνική Οικονομία.

·       Αναζήτηση στο διαδίκτυο και σε άλλες πηγές εικονιστικού υλικού και προσέγγιση της ενδυμασίας ως (εφαρμοσμένης) τέχνης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και παρουσιάζουν στοιχεία των τάσεων στην τέχνη που αποτυπώνονται στην ενδυμασία.

·       Συζήτηση για τις επιδράσεις βιομηχανίας της μόδας στις επιλογές και τη συμπεριφορά των ανθρώπων (πρότυπα ομορφιάς).

·       Επισκέψεις σε λαογραφικά μουσεία.

·       Συνεντεύξεις από ειδικούς (π.χ. ενδυματολόγους, σχεδιαστές, κ.λπ.).

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Οικιακής Οικονομίας 2022-2023 βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dodI8tn0yRSCx5CiqPuZuaZhfHvV8LAs/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε