Οδηγίες Διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου 2022-2023

Οδηγίες Διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου 2022-2023 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από την εισήγηση του ΙΕΠ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 109191/Δ2/08-09-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

Αναφέρει το έγγραφο τα εξής:

Σχετ.: 1) Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 104170/Δ2/29-08-2022 έγγραφο

 • Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 107450/Δ2/06-09-2022 έγγραφο
 • Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 45/25-08-2022 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι κατά προσέγγιση 50 ώρες Φυσικής Αγωγής ετησίως, κατανέμονται σε 2 τετράμηνα διδασκαλίας με βάση το ΦΕΚ Β΄ 3791/13-08-2021 και προτείνεται να καλυφθούν όπως αναφέρεται παρακάτω:

Α΄ Γυμνασίου

 • Εισαγωγικά μαθήματα (2 ώρες)
 • Ποδόσφαιρο (7 ώρες)
 • Πετοσφαίριση (7 ώρες)
 • Κλασσικός αθλητισμός (άλματα, δρόμοι, ρίψεις) (7 ώρες)
 • Ενόργανη-Ρυθμική Γυμναστική (5 ώρες)
 • Παραδοσιακοί χοροί (6 ώρες)
 • Καλαθοσφαίριση (7 ώρες)
 • Φυσική κατάσταση-Καταγραφή δεικτών ΦΚ (5 ώρες)
 • Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)

 

Β΄ Γυμνασίου

 • Καλαθοσφαίριση (5 ώρες)
 • Πετοσφαίριση (5 ώρες)
 • Παραδοσιακοί χοροί (6 ώρες)
 • Ποδόσφαιρο (6 ώρες)
 • Κλασσικός αθλητισμός (άλματα, δρόμοι, ρίψεις)-Φυσική κατάσταση (10 ώρες)
 • Χειροσφαίριση (5 ώρες)
 • Ενόργανη Γυμναστική (5 ώρες)
 • Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)
 • Σχέδιο εργασίας*: Γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα, παραολυμπιακά αγωνίσματα, αθλήματα υγρού στίβου (έως 4 ώρες)

*Ενδεικτικά θέματα

Γ΄ Γυμνασίου

 • Πετοσφαίριση (6 ώρες)
 • Κλασικός αθλητισμός (άλματα, δρόμοι, ρίψεις) – Φυσική κατάσταση -Καταγραφή δεικτών ΦΚ (10 ώρες)
 • Παραδοσιακοί χοροί (5 ώρες)
 • Χειροσφαίριση (6 ώρες)
 • Ποδόσφαιρο (5 ώρες)
 • Γυμναστική (4 ώρες)
 • Καλαθοσφαίριση (6 ώρες)
 • Σχέδιο εργασίας*: Γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα, παραολυμπιακά αγωνίσματα, αθλήματα υγρού στίβου (έως 4 ώρες)
 • Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)

*Ενδεικτικά θέματα

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου 2022-2023 βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/13J361cpdYVBcZKeWNX6bBLfCNnMBY1Vz/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε