Οι βελτιώσεις εγκρίνονται από τους Διευθυντές Διευθύνσεων

Βελτιώσεις εγκρίνονται από τους Διευθυντές Διευθύνσεων

Οι βελτιώσεις εγκρίνονται από τους Διευθυντές Διευθύνσεων υπενθυμίζει το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 61699/Ε2 έγγραφό του που εστάλη την 26η Μαΐου Το υπ’ αριθμ. 61699/Ε2/26-05-2022, έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται στις Αποφάσεις που λαμβάνουν οι Διευθυντές Διεύθυνσης σχετικά με τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Αναφέρει το έγγραφο:

Με αφορμή ερωτήματα Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι με την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/21/28-12-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 6273Β’/28-12-2021) θεσπίζονται αλλαγές στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης και

καταργούνται τα άρθρα 14 έως και 25 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340Β’/16-10-2002), με την επιφύλαξη του άρθρου 9.

Επομένως και, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 19, 20 & 21 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/21 Κ.Υ.Α., οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εκδίδουν εφεξής τις αποφάσεις για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

 

Οι τίτλοι των καταργηθέντων άρθρων της υπουργικής απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340Β’/16-10-2002), είναι τα εξής:

Άρθρο 9 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 14 Έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Άρθρο 15 Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Άρθρο 16 (24) Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικά με τις εξετάσεις

Άρθρο 17 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τους πίνακες των Διευθυντών Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και άλλα συναφή θέματα

Άρθρο 18 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς

Άρθρο 19 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών

Άρθρο 20 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με την ιδιωτική εκπαίδευση

Άρθρο 21 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές σχολικών μονάδων

Άρθρο 22 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης

Άρθρο 23 Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους

Άρθρο 24 Καθήκοντα και Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης

Άρθρο 25 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής

 

Στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Lvnj-6U8dwziwaMm-mzN-GJJY3U2Svfg/view?usp=sharing

Το υπ’ αριθμ. 61699/Ε2/26-05-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε