Εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ 2022-2023

Εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ 2022-2023 ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Συγκεκριμένα:

1.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1pdGytr4MeBZoaL7lv_VsjeYfLxQ-cbuj/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΠΔΕ Ν. Αιγαίου με την υπ’ αριθμ. Φ 22.7/4833/12-07-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και θέμα:

«Έγκριση τμημάτων Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ ΔΕ αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου με μικρότερο αριθμό μαθητών από το κατώτατο όριο»

2.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/19Xgq9r4qyC8thuNYwnb83EBmUvN6-FUX/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδος με την υπ’ αριθμ. 3858/26-07-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος και θέμα:

«Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης»

3.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1bqAa51LWSyQdwvsS6oyaFa1i1KE3eUBG/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΠΔΕ Κρήτης με την υπ’ αριθμ. 7795/18-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Δ/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΠΔΕ Κρήτης για το σχολικό έτος 2022-2023»

4.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/15MyEsjz-HDiumJW_pYSSiQrvKcsLt5fc/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΔΔΕ Λάρισας με την υπ’ αριθμ. 8130/21-07-2022

απόφαση της Αναπληρώτριας  Περιφερειακής Διευθύντριας της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΣΜΕΑΕ της Δ.Δ.Ε Λάρισας για το σχολικό έτος 2022-23»

5.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1RWD1kO8GUnA7Fbs_l-0M8X3bpNk_rM7V/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΔΔΕ Τρικάλων με την υπ’ αριθμ. 8294/18-07-2022

απόφαση της Αναπληρώτριας  Περιφερειακής Διευθύντριας της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τρικάλων για το σχολικό έτος 2022-23»

 

6.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1HKQMzWUW-zsWA3x-T0KxSMYNG4sNAgAT/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΔΔΕ Καστοριάς με την υπ’ αριθμ. 4415/18-07-2022

απόφαση της Αναπληρώτριας  Περιφερειακής Διευθύντριας της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Σ.Μ.Ε.Α.Ε., της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, σχολικού έτους 2022-20223».

 

7.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1Lj0xZaw1JHkE3bf3rm8h2KRdPdoVLrlk/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΔΔΕ Ροδόπης με την υπ’ αριθμ. Φ.20/8404/22-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

8.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/178RBsCUPcOp417gY4qig3P4uNMxAzzfG/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΔΔΕ Καβάλας με την υπ’ αριθμ. Φ.20/8476/22-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Δ.Ε. Καβάλας για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

9.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/13NerqF9WgwCs7N5BUtrrckE5GM2J8-aa/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΔΔΕ Ξάνθης με την υπ’ αριθμ. Φ.20/8429/22-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Δ.Ε. Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

10.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1Ha91YM2C67doTSr9hriaCe4UuHqaNPJR/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδος με την υπ’ αριθμ. Φ.22.3/6540/29-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

11.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1Ha91YM2C67doTSr9hriaCe4UuHqaNPJR/view?usp=sharing

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ αρμοδιότητας ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την υπ’ αριθμ. Φ.20/9353/04-08-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας ολιγομελούς τμήματος ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Δ.Ε. Δράμας για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

 

 

 

 

 

Εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα ΣΜΕΑΕ 2022-2023 όσα έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται μόλις αναρτώνται στη Διαύγεια

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε