Ομάδα υποστήριξης αιτούντων υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων

Ομάδα υποστήριξης αιτούντων υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων ζητά το ΥΠΑΙΘ να οριστεί σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά το μήνυμα: 

Σχετικά με τον ορισμό ατόμων υποστήριξης των αιτούντων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σας γνωρίζουμε τα εξής:

–          Κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορεί να ορίσει ένα έως δύο άτομα ως «ομάδα υποστήριξης» των αιτούντων.

–          Τα μέλη της ομάδας υποστήριξης θα μπορούν να συνδέονται στο ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να έχουν εποπτεία των λειτουργιών του και των επιμέρους βημάτων καταχώρισης των αιτήσεων.

Δεν θα μπορούν, όμως, να βλέπουν ούτε ποιοι χρήστες-εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αίτηση, ούτε φυσικά το περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγίες που τα μέλη της ομάδας υποστήριξης παρέχουν στους ενδιαφερόμενους είναι ενημερωτικής φύσεως επί των γενικών λειτουργικών αρχών του συστήματος και όχι λεπτομερείς καθοδηγητικές υποδείξεις για την υποβολή των «προσωπικών τους προσόντων».

–          Τα μέλη της ομάδας υποστήριξης θα εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς τους taxis. Αν κάποιο μέλος της ομάδας υποστήριξης είναι εκπαιδευτικός με τους ίδιους κωδικούς θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει και ο ίδιος αίτηση για τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή Σχολικών Μονάδων, αν το επιθυμεί.

Για την καταχώριση των ομάδων υποστήριξης, παρακαλεί το ΥΠΑΙΘ να αποστείλουν, οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 συμπληρωμένο αρχείο με τα στοιχεία των μελών αυτών.

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής, μετά την εισαγωγή τους στο σύστημα θα μπορούν:

–          να εισάγουν και τα λοιπά μέλη/γραμματείς των Τ.Σ.Ε.

–          να κάνουν τυχόν τροποποιήσεις στα μέλη της ομάδας υποστήριξης αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε