Οριστικές τοποθετήσεις Διαθέσεις εκπαιδευτικών ΔΔΕ Σερρών

Οριστικές τοποθετήσεις Διαθέσεις εκπαιδευτικών ΔΔΕ Σερρών ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 23η πράξη της 27ης Σεπτεμβρίου 2022 του ΠΥΣΔΕ Σερρών.

Ανά κλάδο και ειδικότητα οι τοποθετήσεις – διαθέσεις είναι οι εξής:

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11:

https://drive.google.com/file/d/1uQqDSqNFWnYTXNvglwhCCr3AhmT_1mjI/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 78:

https://drive.google.com/file/d/1PBxkiqacHg0Yz6dCBX0S2B55dj6UaPg7/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 80:

https://drive.google.com/file/d/1yattxOpZgES3oNBlXuf7jz1mlvQY1SxR/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 86:

https://drive.google.com/file/d/1QusQ-B3nnsIlXtrJkjZrsw7_NYXg6RUc/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ87, ΠΕ88:

https://drive.google.com/file/d/1NRyvfRKA40GncnB92aL9BmV6jmdVXznY/view?usp=sharing

 

Οριστικές τοποθετήσεις Διαθέσεις ΔΔΕ Σερρών ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 22η πράξη της 26ης Σεπτεμβρίου 2022 του ΠΥΣΔΕ Σερρών.

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 01:

https://drive.google.com/file/d/11YJAr_9KYnMnGMj0KTh9opy_rwoJ7jcq/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 02:

https://drive.google.com/file/d/1B7oBQRiWkAK_mbvzE9HuHgT_k3cQ3Hir/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 03:

https://drive.google.com/file/d/10gy679ufPt5WeIcmheVrO5fhBRI2bnD9/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 04:

https://drive.google.com/file/d/1kWs0Fy2yN_Rm6I6W2ksyQsUyRyY8Rz8r/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 05:

https://drive.google.com/file/d/1U3igAET81Ou-StM4-z4I3c3eGKmIYddY/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 06:

https://drive.google.com/file/d/1Aagfs6S3d5qLgU36zQAtC2z-lbLYGlxI/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 07:

https://drive.google.com/file/d/12SlfNxbq_JpBnNYnrm-bLAApVUHOi9EH/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 08:

https://drive.google.com/file/d/1EzhPGQmZhVK_tPbPFIgi75faxD-zD2Qo/view?usp=sharing

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 79:

https://drive.google.com/file/d/1kXwlbzPtsbyA_osoJOZNEmcmwNvSNHE2/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε