Οριστικοποίηση τμημάτων ΕΠΑΛ 2022-2023

Οριστικοποίηση τμημάτων ΕΠΑΛ 2022-2023 ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Επικαιροποίηση 01 Αυγούστου 2022

Συγκεκριμένα:

1.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1qfx7aM0a47Bh5SvtnfhyKKd-1CK3uK1y/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου με την υπ’ αριθμ 2496/26-07-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και θέμα:

«Οριστικοποίηση του αριθμού των τμημάτων στα ΕΠΑΛ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

2.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1jG8WZRXTHpEmBOg1BE8jeMKmHHDTn8yl/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδος με την υπ’ αριθμ 4013/26-07-2022

απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος και θέμα:

«Οριστικοποίηση τμημάτων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ 2022-2023»

 

3.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1bmxhlrmt3F-Bkx1Zgfq6VxoQVYdp-y5A/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Ιονίων Νήσων με την υπ’ αριθμ Φ20.3.3 / 3268 /27-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας τμημάτων Τομέων Β’ Τάξης και Ειδικοτήτων Γ’ Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, σχ. έτους 2022-2023»

 

4.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1CfD5CQ4Hk7xpM38HYQltDSOdC8Uc_0yg/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ 4694
/26-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και  θέμα:

Οριστικοποίηση του αριθμού των τμημάτων Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2022-2023

 

5.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1v_skbfpIt-q8yevLLRN4AEs91b_0dQdS/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Ηπείρου με την υπ’ αριθμ Φ.47/5881/28 Ιουλίου 2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και θέμα:

«Έγκριση λειτουργίας τμημάτων Τομέων Β’ τάξης και Ειδικοτήτων Γ’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου,
σχολ. έτους 2022 – 2023»

 

6.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1p2drYDrh3mqJvSgbe2A7jgFtrMFtkzdZ/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Θεσσαλίας με την υπ’ αριθμ 8882/29 Ιουλίου 2022

απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θέμα:

« Οριστικοποίηση αριθμού τμημάτων στις σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023»

7.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1VRt6PI3aRj7DDC_QRxohR6A-mDsG1IFO/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ 5016/29 Ιουλίου 2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και  θέμα:

«Οριστικοποίηση τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ στην Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου για το Σχολικό Έτος 2022-2023»

8.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1bmxhlrmt3F-Bkx1Zgfq6VxoQVYdp-y5A/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΔΔΕ Ιωαννίνων με την υπ’ αριθμ Φ.47/5830/27-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και θέμα:

«Οριστικοποίηση τμημάτων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σχολ. έτους 2022 – 2023»

 

9.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/17MyDExtnBIjeaZktR3iokgAlm3NN2DAo/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΔΔΕ Θεσπρωτίας με την υπ’ αριθμ Φ.47/5829/27-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και θέμα:

«Οριστικοποίηση τμημάτων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, σχολ. έτους 2022 – 2023»

 

10.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1nBQOUHBdPhbA5iu-4cvZGcRbZwIonZEZ/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΔΔΕ Άρτης με την υπ’ αριθμ Φ.47/5828/27-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και θέμα:

«Οριστικοποίηση τμημάτων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτης, σχολ. έτους 2022 – 2023»

 

11.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1HjsSWbJKdLYXiPgAtvp7f7XIyq2E6iu2/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΔΔΕ Πρέβεζαςμε την υπ’ αριθμ Φ.47/5831/27-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμ ας Εκπαίδευσης Ηπείρου και θέμα:

«Οριστικοποίηση τμημάτων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, σχολ. έτους 2022 – 2023»

 

12.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1OQ-6hkdkoDxB66tRM3i8aKzY2BGbJNY6/view?usp=sharing

Η υπ΄αριθμ. Φ.20/1994/22 Ιουλίου 2022 απόφαση του ΔΔΕ Φωκίδας με θέμα:

Δημιουργία τμημάτων του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας για το σχ. ετ. 2022-2023.

Αναφέρει η απόφαση:

Αποφασίζουμε

Τη λειτουργία για το σχολικό έτος 2022-2023 των παρακάτω τμημάτων ανά τάξη, του Π.ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Λ Άμφισσας, τα μόνα της αρμοδιότητάς μας ως εξής:

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Άμφισσας:
Τάξη Α ́: 22 μαθητές 1 Τμήμα Γενικής Παιδείας.

Επαγγελματικό Λύκειο Άμφισσας:
Τάξη Β ́: 46 μαθητές 2 Τμήματα Γενικής Παιδείας,
Τάξη Β ́: Τομέας Μηχανολογίας 17 μαθητές 1 τμήμα,
Τάξη Γ ́: 45 μαθητές 2 Τμήματα Γενικής Παιδείας.

 

13.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1HjsSWbJKdLYXiPgAtvp7f7XIyq2E6iu2/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ 12928/1-08-2022

απόφαση του Αναπληρωτή  Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θέμα:

Οριστικοποίηση τμημάτων ανά σχολική μονάδα Επαγγελματικών Λυκείων της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας σχολικού έτους 2022-2023

 

14.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1bygOVQNk2LGzhG7cU4TUfMXIJO3xF5Lc/view?usp=sharing

Τα οριστικοποιημένα τμήματα των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ΠΔΕ Αττικής με την υπ’ αριθμ 13747/29-07-2022

απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και θέμα:

«Οριστικοποίηση τμημάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2022-2023»

Εγκεκριμένα τμήματα ΕΠΑΛ 2022-2023 όσα έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

 

Ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται μόλις αναρτώνται στη Διαύγεια

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε