Ορκωμοσία Παρουσίαση Ανάληψη υπηρεσίας Νεοδιοριζομένων

Ορκωμοσία Παρουσίαση Ανάληψη υπηρεσίας Νεοδιοριζομένων

Κατόπιν ερωτημάτων υποψηφίων αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος,

επισημαίνεται ότι οι πράξεις διορισμού είναι δημοσιευτέες και ως εκ τούτου η δημοσίευση αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικείας πράξης

και συνιστά αφετηρία για την έναρξη των έννομων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται η συγκεκριμένη διοικητική πράξη.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση:

των  υπηρεσιών σας και των διοριζομένων  

για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, δεν προκύπτει υποχρέωση των υπό διορισμό εκπαιδευτικών για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής ή μη του διορισμού τους.

Ορκωμοσία Παρουσίαση Ανάληψη υπηρεσίας Νεοδιοριζομένων επισημαίνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ούτως ώστε να αποφευχθούν συγχύσεις και κινήσεις που δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και διαδικασία

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι τούτη τη χρονική περίοδο λέγονται πολλά από διαφόρους, αναγράφονται ακόμη περισσότερα και διακινούνται μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Δυστυχώς κάποιοι προβαίνουν σε ανακοινώσεις αυτοβούλως που ενέργειες αυτών των ανακοινώσεων έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα ανακοινωθέντα και αποτυπωθέντα στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ κατά την ημερομηνία που δημοσιεύθηκαν οι διορισμοί.

Συγκεκριμένα στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ αναγράφονται τα εξής:

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην ορθή διαδικασία και είναι απορριπτέο.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε