Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Αρκαδίας

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Αρκαδίας ανακοινώθηκαν στην επίσημο ιστοσελίδα της.

Το διαβιβαστικό γράφει τα εξής:

Θέμα : << ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ. Δ. Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ >>

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/7/151151/E3 «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)», εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και την υπ’ αριθμ. 7/17-01-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων Αρκαδίας, ανακοινώνονται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων ως εξής :

Γίνονται δεκτές οι παρακάτω υποψηφιότητες :

 

Α/Α Αρ.

Πρωτοκόλλου Αίτησης

Αριθμός Μητρώου Υποψηφίου Υποψήφιος Ειδικότητα Υποψηφίου Διεύθυνση Προτίμησης Κατάσταση Αίτησης
1 119381012.2 177651 ΑΔΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
 

2

 

141574003.1

 

199189

ΑΣΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΒΟΣ ΠΕ81 –

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

Δεκτή

3 154854011.1 222826 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ03 –

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
4 187010003.1 191954 ΒΟΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ84 –

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
5 194360009.1 201313 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
6 199184010.1 186896 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
7 189690001.1 195635 ΓΚΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
8 170675000.1 609948 ΓΚΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ30 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
9 161537006.1 196987 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
10 104267011.1 186904 ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
11 174157007.1 183025 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
12 148941004.1 178009 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΕ86 –

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
13 160619015.1 178023 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΟΣ

ΠΕ86 –

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
14 173071000.1 196478 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
15 198689006.4 906675 ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
16 137931004.1 178523 ΚΑΛΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
17 191912000.3 199075 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
18 154322002.1 213708 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
19 106920004.1 188314 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ86 –

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
20 163505002.1 200899 ΚΕΦΑΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ86 –

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
21 116626013.1 196418 ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
22 103556004.1 194783 ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ83 –

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
23 116555008.1 177659 ΚΟΣΚΙΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ83 –

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
24 199292014.1 200900 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΊΛΗΣ

ΚΟΎΣΟΥΛΑΣ

ΠΕ86 –

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή

 

25 175097004.1 213199 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
26 136290003.1 212756 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ03 –

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
27 168955000.1 194378 ΛΑΜΠΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
28 162314010.1 195252 ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
 

29

 

110904010.1

 

155596

ΜΑΚΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

Δεκτή

30 186801007.1 703731 ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ82 –

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
31 149449013.1 193460 ΜΕΣΙΑΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ03 –

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
32 143677001.1 169868 ΜΙΣΘΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
33 103664006.1 205387 ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 –

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
34 150647004.1 161547 ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΕ83 –

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
35 100538011.1 180579 ΜΠΕΡΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
36 148061005.2 148135 ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
37 175386004.1 177481 ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ82 –

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
38 111875007.1 210319 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
39 137121013.1 208940 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ87.09 –

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
40 103205005.2 222552 ΡΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
41 185954002.1 169022 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ86 –

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
42 155768008.1 196692 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
43 144710000.1 199363 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
44 168429013.1 184882 ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
 

45

 

103561003.1

 

171695

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 –

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

Δεκτή

46 194037002.1 169038 ΤΣΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 –

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
47 156941013.1 199289 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ

ΠΕ87.01 – ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
48 126498007.1 158018 ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 –

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
49 107700012.1 156437 ΦΑΚΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
50 156036010.2 169519 ΦΛΕΣΟΥΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
51 145320015.1 185916 ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΕΣΠΩ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δεκτή

 

          Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ  
52 154765008.1 216519 ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
53 174470007.1 192403 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή
54 142376002.1 206878 ΨΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεκτή

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Δντων ΔΔΕ Αρκαδίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε